Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

10 rocznica śmierci Stanisława Turka

Data dodania: 09.08.2021

10 rocznica śmierci Stanisława Turka

9 sierpnia 2021 r. mija 10. rocznica śmierci Stanisława Turka (1951-2011), bibliotekarza, bibliofila, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (1990-2011).

Urodził się 24 października 1951 r. w Jarosławiu, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące. W latach 1969-1974 studiował polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Po uzyskaniu magisterium został zatrudnionyna uczelni jako asystent. Prowadził zajęcia z literatury ludowej, teorii literatury oraz modernizmu.  Od grudnia 1983 do końca 1987 pracował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w Dziale Informacyjno–Bibliograficznym na stanowisku starszego bibliotekarza. W 1988 r. podjął pracę w rzeszowskim Oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej RSW Prasa-Książka-Ruch.Z wydawnictwami współpracował jako korektor, adiustator i redaktor już od początku studiów.Odbył w tym okresie studia podyplomowe w zakresie edytorstwa na Uniwersytecie Warszawskim.W listopadzie 1990 r. został dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (przekształconej w 1992 r. w Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną), którą kierował niemal 21 lat. Stworzył sieć nowoczesnych, zautomatyzowanych filii i oddziałów na terenie miasta. Pod jego kierownictwem zrealizowano 12 projektów, m.in. inwestycyjnych w zakresie komputeryzacji biblioteki i cyfryzacji zbiorów, współpracy bibliotecznej oraz szkoleń bibliotekarzy; najważniejszy i największy to projekt  Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa. Był inicjatorem i organizatorem czterech konferencji ogólnopolskich oraz wielu seminariów dla bibliotekarzy podkarpackich. Wspierał rozwój bibliotek samorządowych na terenie województwa.Szczególną dbałość wykazywał o kształtowanie zbiorów bibliotecznych, o ich jakość i kompletność.

W latach 1970-1980 publikował pod pseudonimem „Szperacz” recenzje i eseje w prasie podziemnej, gromadził cymelia literatury drugiego obiegu, publikował w powstającej prasie regionalnej. Z jego inicjatywy w 1995 r. rozpoczęto wydawanie periodyku „Bibliotekarz Rzeszowski”.

Przez 16 lat wykładał literaturę piękną w Filii Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Rzeszowie.

Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 2005 do 2011 był członkiem Zarządu Głównego.

J.J.

Zob. też:
Chmura Barbara: Stanisław Turek (1951-2011), w: Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2015, s. 191-197. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych; t.14)
Piotrowska Halina: Stanisław Turek (24.101951-09.08.2011), w: Bibliotekarz 2012, nr 3, s. 33-34
Ferenc Ewa: Turek Stanisław (24 X 1951 Jarosław – 9 VIII 2011 Rzeszów), w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV. Warszawa: Wydaw. SBP 2016, s.280


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP