Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

SBP przesłało uwagi do projektu rozporządzenia RM

Data dodania: 12.08.2021

SBP przesłało uwagi do projektu rozporządzenia RM

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przesłało w dn. 12 sierpnia 2021 r. do Ministerstwa Edukacji i Nauki uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” opracowane przez dr Agatę Arkabus (Przewodniczącą Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP) oraz Danutę Brzezińską (Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP