Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń... | Otwarcie rejestracji

Data dodania: 22.09.2021

Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń... | Otwarcie rejestracji

W imieniu Organizatorów informujemy, że na stronie http://www.odk.sapsp.pl/ uruchomiona została rejestracja dla uczestników biernych i czynnych Międzynarodowej Konferencji „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku w Krakowie i jest skierowana do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką.


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP