Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń... | Otwarcie rejestracji

Data dodania: 22.09.2021

Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń... | Otwarcie rejestracji

W imieniu Organizatorów informujemy, że na stronie http://www.odk.sapsp.pl/ uruchomiona została rejestracja dla uczestników biernych i czynnych Międzynarodowej Konferencji „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku w Krakowie i jest skierowana do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką.


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP