Polecamy

„Zareklamuj swoją bibliotekę” | Wyniki konkursu

Data dodania: 15.10.2021

„Zareklamuj swoją bibliotekę” | Wyniki konkursu

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku i przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego w Białymstoku przeprowadziła powiatowy konkurs literacko-fotograficzny pod hasłem „Zareklamuj swoją bibliotekę”, który podsumowano 13.10.2021 na szkoleniu bibliotekarzy ph. „Biblioteki działaJą”.

Konkurs skierowany był do bibliotek samorządowych z powiatu białostockiego. Zorganizowano go w oparciu o opracowany regulamin konkursowy, któremu towarzyszył plakat reklamujący dane wydarzenie.
Pomysłodawcy przedsięwzięcia pragnęli zachęcić osoby dorosłe 50+ do wypromowania „magicznego miejsca” w swojej gminie przy pomocy hasła reklamującego, wzbogaconego fotografią biblioteki lub bibliotek działających w danej strukturze.

W konkursie wzięło udział 14 bibliotek samorządowych (na 29 ogólnej liczby bibliotek w tym: 13 gmin na 15 funkcjonujących na terenie powiatu oraz 3 filie biblioteczne). Do organizatora wpłynęło 25 prac (fotograficzno-literackich) 32 uczestników. Posiedzenie jury oceniające materiały konkursowe odbyło się 17 czerwca 2021 roku w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Prace były oceniane przez współpracujących przedstawicieli poszczególnych instytucji ww. wymienionych.

Komisja oceniając wzięła pod uwagę zarówno walory literackie, plastyczne a także wartość estetyczną nadesłanych prac. Wybrano ich 13. Zostały one opublikowane w Kalendarzu na 2022 rok. Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu koalicjantów. Każdemu uczestnikowi i bibliotece biorącemu udział w wydarzeniu przekazano kalendarz oraz upominki.

Cztery wyróżnione prace (literacko–fotograficzne) najwyżej ocenione przez jury, zostały przedstawione na pierwszej stronie kalendarza na tle budynku Książnicy Podlaskiej, sfotografowanego przez Krzysztofa Szymańskiego.

Ponadto zaprezentowano je dodatkowo z innymi bibliotekami samorządowymi powiatu w poszczególnych miesiącach 2022 roku.

Wyróżnione biblioteki:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy (I miejsce),
  • Biblioteka Publiczna Gminy Zawady (II miejsce),
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie ex aequo z Filią Biblioteczną w Sobolewie (III miejsce).

Dodatkowo dwie placówki (Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Surażu oraz Biblioteka Publiczna w Gródku), które typowały do konkursu po kilku uczestników, zostały wyróżnione.


Małgorzata Rokicka-Szymańska | Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP