Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

40. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP | Relacja

Data dodania: 15.10.2021

40. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP | Relacja

Ogólnopolska konferencja 40. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Potencjał informacyjny regionalnych zbiorów i baz danych – narzędzia i metody ich wykorzystania” odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w dniach 30 września-1 października 2021 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele bibliotek publicznych, pedagogicznych, muzealnych a także uniwersytetów i szkół wyższych, Biblioteki Narodowej. Przybyło 66 pracowników z ponad 40 bibliotek z całej Polski.

fot. Anna Urbaniak

Szeroki kontekst zagadnień, dotyczył tematyki regionalnej, bibliograficznej, zbiorów regionalnych, regionalnych baz danych. Uczestnicy rozmawiali na temat zadań realizowanych przez poszczególne działy bibliotek. Mówiono o potencjale informacyjnym, sprawności informacyjnej, które podnoszą wartość bibliografii regionalnych. W pierwszym dniu obrad, referenci zaprezentowali: problematykę odkrywania literackiego dziedzictwa regionu, bibliografię Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2021, potencjał informacyjny Bibliografii Historii Śląska. Przedstawili także hasła przedmiotowe bibliografii regionalnej Wielkopolski w aspekcie deskryptorów Biblioteki Narodowej oraz mówili o próbach stosowania deskryptorów Biblioteki Narodowej w bibliografii Małopolski. W drugim dniu obrad omówiono Bibliografię regionalną województwa kujawsko-pomorskiego, Bibliografię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Bibliografię publikacji pracowników WBP-KK w Toruniu. Zaprezenowane zostały również współczesne bibliografie lokalne na terenie Pomorza Zachodniego. Scharakteryzowano Dokumenty Życia Społecznego z kolekcji Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Omówiono Zielonogórską Bibliotekę Cyfrową jako narzędzie pracy bibliotekarza i digitalizację zasobów regionalnych jako ofertę dla bibliotek. Na zakończenie obrad przedstawione zostały Nowosolska Biblioteka Tradycji Regionalnej jej cele i założenia oraz System Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP) - baza dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

fot. Anna Urbaniak

W dyskusji i wnioskach podkreślano wagę współpracy bibliotek regionu w procesie tworzenia bibliografii regionalnej, która prowadzi do zwiększenia potencjału informacyjnego bibliograficznych baz danych, jak również opracowania rzeczowego materiałów rejestrowanych w bibliografii regionalnej. Eksponowano ważność dokumentów życia społecznego i zasobów bibliotek cyfrowych, a także różnorodnych projektów, realizowanych w bibliotekach, dla zachowania pamięci o minionych czasach i ocalenia dziedzictwa kulturowego. Stwierdzono jednoznacznie, że potencjał informacyjny baz i zbiorów regionalnych jest nieograniczony.

W czasie wolnym od obrad uczestnicy zwiedzili Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

fot. Marzena Przybysz

fot. Marzena Przybysz

Mieli także możliwość zapoznania się z tradycjami winiarskimi Zielonej Góry, jak również wysłuchać Krzysztofa Fedorowicza, autora książki Zaświaty. Opowieści o nieprzemijaniu, nominowanej do Nagrody Literackiej „Nike” 2021.


Więcej zdjęć w >> Galerii

40. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP było transmitowane na kanale You Tube:

 

 

 

Relacja, fotorelacja z 40. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze:
https://www.facebook.com/biblioteka.norwida/
https://www.facebook.com/media/set?vanity=biblioteka.norwida&set=a.4667690533249397

O 40. Spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP w prasie regionalnej:

Regionaliści spotykają się już po raz czterdziesty / Agnieszka Sobolak. W: „Gazeta Lubuska”. 2021, nr 229, s. 04 ; Spotkanie "regionalistów" z całej Polski, Biblioteka "Norwida" przygotowała dwudniową konferencję https://gazetalubuska.pl/spotkanie-regionalistow-z-calej-polski-biblioteka-norwida-przygotowala-dwudniowa-konferencje/ar/c13-15828913?

Szczegółowa relacja/sprawozdanie będzie opublikowana w „Bibliotekarzu” 2021, nr 12.


Marzena Przybysz
Przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP  


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP