Polecamy

25 rocznica śmierci Janiny Wójcickiej Hoskins

Data dodania: 19.10.2021

25 rocznica śmierci Janiny Wójcickiej Hoskins

19 października 2021 r. mija 25. rocznica śmierci Janiny Wójcickiej Hoskins (1912-1996), której kariera zawodowa łączy się z Biblioteką Kongresu w Waszyngtonie. Pracowała tu od 1950 r., początkowo jako wolontariuszka, a od 1951 r. do emerytury w 1989 r.  –  pracowniczka i kierowniczka Wydziału Słowiańskiego i Wschodnio-Europejskiego.

Urodziła się w Kuprowie na Litwie jako córka Michała i Jadwigi Kozłowów (vel Kozłowskich). Lata I wojny światowej spędziła w Nowej Wilejce, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej, a następnie, w latach 1925-1929  do szkoły średniej w Wołkowysku. W 1931 r. wyszła za mąż za prawnika Franciszka Wójcickiego. W latach 1933/1934 studiowała mediewistykę na Sorbonie, zaś od 1934 r. historię na Uniwersytecie Warszawskim, a od 1938 r. kontynuowała studia w Krakowie. Tam też spędziła z dwoma synami lata okupacji niemieckiej, pracując i kontynuując studia. W 1946 r. otrzymała magisterium, a w 1947 r. doktorat z historii i historii sztuki. Sytuacja polityczna w kraju była powodem jej emigracji wraz z synami do Szwecji (mąż został aresztowany i pozostał w Polsce).

W 1949 r. wyjechała do USA, gdzie rozpoczęła działalność bibliotekarską. W 1950 r. została  wolontariuszką Biblioteki Kongresu, a w 1951 r. zatrudniono ją na pół etatu jako konsultantkę, m.in. od katalogowania zbiorów polskich, opracowywania bibliografii, prowadzenia międzynarodowej wymiany, zamawiania książek, przygotowywania materiałów informacyjnych. Publikowała też artykuły m.in. o polskim szkolnictwie wyższym oraz o stanie polskiego bibliotekarstwa. Prowadziła szeroką akcję zakupu polskich wydawnictw. Redagowała podręczniki dotyczące szkolnictwa wyższego i bibliotek w Europie Wschodniej.

Od 1 września 1955 r. została zatrudniona na pełnym etacie jako kustosz zbiorów polskich i bułgarskich. Jeździła do Europy, w tym czterokrotnie do Polski, po wybór i zakup zbiorów oraz inicjowanie wymiany międzybibliotecznej. Zakupy obejmowały zarówno bieżącą produkcję wydawniczą, jak też rynek antykwaryczny. Zakres wymiany w Polsce obejmował 290 instytucji. Zapewniało to szerszy dopływ literatury zagranicznej, której zakupy były ograniczone, m.in. ze względu na wysokie ceny. W latach 1972-1979 brała też udział w wyborze polskich wydawnictw dla bibliotek amerykańskich, które przekazywano bezpłatnie, jako częściową rekompensatę za polskie zadłużenie. W 1966 r. podczas wizyty w Polsce towarzyszył jej dyrektor Biblioteki Kongresu Lawrence Quincy Mumford. Odwiedzili m.in. Międzynarodowe Targi Książki i wiele bibliotek. W 1978 r. była oficjalną przedstawicielką Biblioteki Kongresu na uroczystości pięćdziesięciolecia Biblioteki Narodowej.

W Bibliotece Kongresu organizowała liczne wystawy poświęcone wiedzy o Polsce, a także polsko-amerykańskim bohaterom: Tadeuszowi Kościuszce i Kazimierzowi Pułaskiemu oraz innym znanym postaciom polskiej kultury. W maju 1989 r., po 38 latach pracy, przeszła na emeryturę. Zmarła 19 X 1996 r.  

H. Ł.

Zob. też:
Zalewski Wojciech: Janina Wójcicka Hoskins (1912-1996) – jednoosobowa instytucja polska w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. W: Kustosze zbiorów polskich za granicą. Warszawa: SBP, 2013, s. 227-237. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 13)
Budrewicz Olgierd: Instytucja w instytucji. W: Między Wisłą a Mississippi. Warszawa 1989, s. 118-126
Petrozolin-Skowrońska Barbara: Janina Hoskins w Bibliotece Kongresu. „Bibliotekarz” 1976, nr 11/12, s. 308-312   

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP