Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Materiały z IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego 2019

Data dodania: 27.10.2021

Materiały z IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego 2019

Zapraszamy do zapoznania się z referatami wygłoszonymi w trakcie  IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego 2019, którego tematem była działalność organizacji pozarządowych (NGO) przy bibliotekach. Materiały ukazały się na łamach „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” 2/2020 (wyd. 09.2021) i są dostępne w formie elektronicznej. 

Ugruntowana dzięki wieloletniej działalności SBP sieć współpracy sprawia, że Okręg Zachodniopomorski SBP, jako zawodowa organizacja pozarządowa, stanowi dobrą przestrzeń aktywności dla bibliotekarzy, pragnących wyjść poza wykaz swoich obowiązków służbowych. Z myślą o nich w 2019 roku – 4 czerwca w Szczecinie, a 6 czerwca w Koszalinie – zorganizował on IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego, którego tematem była działalność organizacji pozarządowych (NGO) przy bibliotekach. 

Intencją IV Forum było ukazanie korzyści płynących ze współpracy bibliotek z NGO-sami. Organizacje pozarządowe wypełniają luki instytucjonalne, a co więcej – pozwalają na realizację własnych pomysłów i dają merytoryczne wsparcie w pozyskiwaniu funduszy. Biblioteki jako miejsca, w których toczy się życie kulturalne lokalnej społeczności, stanowią naturalną przestrzeń współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast bibliotekarze, w których gestii leżą nie tylko zadania związane z książką, ale także doradztwo, edukacja, rozpoznawanie potrzeb społeczności, w sposób naturalny wypełniają rolę animatorów społecznych. Forum miało na celu pokazanie narzędzi, dzięki którym możliwe jest realizowanie autorskich projektów i pozyskanie wsparcia finansowego. W zamyśle organizatorów uczestnictwo w forum miało poszerzyć horyzonty uczestników, inspirując ich do różnorodnych działań, a przede wszystkim wskazać możliwości finansowania pomysłów z funduszy przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. 

W programie IV Forum przewidziano dwa panele – ekspercki i dobrych praktyk. Pierwszy z nich miał odpowiedzieć na pytanie – co współpraca z organizacją pozarządową może zaoferować bibliotece, bibliotekarzom i czytelnikom? Wskazać możliwości, przedstawić oferty. Natomiast wystąpienia w panelu dobrych praktyk współpracy z NGO prezentowały przykłady dotychczasowej działalności organizacji pozarządowych przy bibliotekach w województwie zachodniopomorskim, w tym struktur OZ SBP. Swoimi doświadczeniami dzieliły się obecne na forum organizacje pozarządowe już współpracujące z bibliotekami i otwarte na rozwijanie dalszej współpracy (Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Fundacja Nauka dla Środowiska, Stowarzyszenie Era Kobiet), koła SBP (Koło nr 1 przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej Oddział Koszaliński OZ SBP, Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej Oddział Szczeciński OZ SBP, Koło nr 2 przy Białogardzkiej Bibliotece Publicznej Oddział Koszaliński OZ SBP, Koło nr 3 przy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Oddział Szczeciński OZ SBP) oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie intensywnie wchodząca we współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zarząd Główny SBP oraz Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego SBP podzieliły się również swoimi doświadczeniami dotyczącymi korzystania z funduszy przeznaczonych dla organizacji pozarządowych.

„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2/2020 (wyd. 09.2021)

Wersja elektroniczna: https://stat.ksiaznica.szczecin.pl/BZP_2020_02.pdf

Oprac.: MaraKU


IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego 2019 

Organizacja pozarządowa przy bibliotece i pożytki z tego płynące

Opublikowane teksty referatów:

Małgorzata Bartosik, Marta Kurzyńska
IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego. Organizacja pozarządowa przy bibliotece i pożytki z tego płynące

Łukasz Cieśliński
Biblioteka + stowarzyszenie = podwójna korzyść dla społeczności lokalnej

Magdalena Samul-Szerwińska
Współpraca samorządu województwa zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Jan Karpierz
Fundusze NGO dla bibliotek

Anna Łukomska-Dziedzic
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla bibliotek

Katarzyna Michałek
Wolontariat w bibliotece krok po kroku

Ola Skorżyńska
Program Równać Szanse. Szansa na inicjatywy młodzieżowe w bibliotekach

Kinga Rabińska
Misja – SŁOWO. Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Oswajanie sztuki

Kamila Romanowicz
Czy burczy ci czasem w głowie – Loesje dla biblioteki

Anna Grzecznowska
Wykorzystanie środków przez NGO na przykładzie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Marta Kurzyńska
Realizacja misji SBP za pieniądze dla NGO przez Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego

Sylwia Matejek
Działalność charytatywna i donacyjna Koła nr 1 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Książnicy Pomorskiej

Natalia Gromow
Sieć LABiB. Praktyka dla praktyka. Ogólnopolski program wymiany pracowników bibliotek we współpracy z siecią LABiB

Katarzyna Krajewska
Książnicowy Quest – terenowa gra edukacyjna. Program mikrogranTY

Katarzyna Czarkowska
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet Koszalin

Natalia Sulima
Małe Festiwale Ty i Ja. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we współpracy z bibliotekami

Marcin Pierzchliński
Poszerzenie działalności białogardzkiego Klubu Dyskusyjnego dzięki funduszom NGO

===

W BZP 2/2020 (wyd. 09.2021) z winy redakcji nie zostały umieszczone dwa referaty, które ukażą się w BZP 4/2020 (wyd. 2021): 

Marta Kostecka, Barbara Markowska, Magdalena Małachowska-Woźniak
Współpraca biblioteki z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 

Małgorzata Zychowicz
Działalność  Koła nr 1 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Koszalińskie Bibliotece Publicznej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP