Polecamy
29,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Porozumienie o współpracy partnerskiej INoKSiM UMCS z lubelskimi instytucjami kultury, edukacji i nauki

Data dodania: 28.10.2021

Porozumienie o współpracy partnerskiej INoKSiM UMCS z lubelskimi instytucjami kultury, edukacji i nauki

23 września oraz 25 października 2021 roku w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyły się spotkania ewaluacyjne i formalizujące współpracę instytucjonalną, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu oraz pracownicy Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej: dr hab. Anita Has –Tokarz, prof. UMCS, dr Krystyna Kwapisiewicz -  Hudzik, dr Renata Malesa oraz przedstawiciele instytucji partnerskich:

 • Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
 • Krzysztof Staruch – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Renata Filipiak – Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
 • Grzegorz Woźniak – Kierownik Biblioteki Multimedialnej BIBLIO (filia nr 32 MBP),
 • Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie,
 • Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 • Renata Birska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr Paulina Studzińska -Jaksim – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Dorota Tkaczyk – Dyrektor Centrum Informacji Naukowo -Technicznej Politechniki Lubelskiej
 • dr Bogusław Kasperek – Dyrektor Biblioteki UMCS,
 • dr Anastazja Śniechowska – Karpińska – przewodnicząca Akademickiego Koła SBP
 • Kinga Dobrowolska – z-ca przewodniczącej Akademickiego Koła SBP
 • Joanna Chapska - Przewodnicząca Zarządu SBP. Okręg Lubelski

Podczas spotkań omówiono dotychczasowe formy, kierunki i obszary współpracy, obejmującej wspólne działania organizacyjne, edukacyjne, naukowe i promocyjne w zakresie szeroko pojętej kultury książki i mediów, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i nowych technologii cyfrowych w warsztacie ucznia, nauczyciela i bibliotekarza, marketingu i promocji w bibliotekach i instytucjach oświatowych oraz  nowoczesnych narzędzi alfabetyzacji czytelniczej, medialnej i cyfrowej młodego pokolenia.

Obecni na spotkaniu, podkreślali rangę i korzyści wynikające z relacji partnerskich w realizacji misji i celów strategicznych reprezentowanych organizacji. W ramach dotychczasowej współpracy udało się zorganizować szereg cyklicznych konferencji (np. Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy; Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych; Konferencja Czytelniczo – Medialna, Konferencje „Razem czy osobno?”),  warsztatów i szkoleń (w tym dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, szkół, uczniów i rad pedagogicznych). Ważnym elementem współpracy jest również udział pracowników Instytutu w radach programowych, komisjach eksperckich i gremiach konkursowych (np. Nagroda im. Anny Platto, Lubelski Bibliotekarz Roku, Książka Roku - Laur Pawła Konrada).

Podczas spotkania podpisano również formalne  porozumienia dotyczące kontynuowania współpracy, a w szczególności:

 • realizowania wspólnych projektów edukacyjnych, promocyjnych i badawczych;
 • organizowania konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz integracji środowiska teoretyków i praktyków w zakresie nauk o komunikacji i mediach, bibliologii i informatologii;
 • organizowania seminariów, warsztatów i szkoleń na rzecz podnoszenia kompetencji i wiedzy pracowników bibliotek, placówek informacyjnych, instytucji kultury i oświaty;
 • przygotowywania wspólnych publikacji, służących popularyzacji wiedzy w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych, zarządzania informacją, nowoczesnych form i narzędzi edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej;
 • organizowania praktyk i staży studenckich;
 • działalności eksperckiej i doradczej;
 • wymiany  doświadczeń i informacji dotyczących wdrażania nowoczesnych rozwiązań służących procesowi przygotowania studentów do wymogów globalnego rynku pracy;   
 • innych rodzajów wzajemnej współpracy, które będą służyły usprawnieniu kształcenia kadr dydaktycznych i specjalistów, rozwojowi kontaktów zawodowych pracowników obu stron.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy dr hab. Anity Has –Tokarz, prof. UMCS, a koordynatorem odpowiedzialnym za realizację porozumienia ze strony Instytutu jest Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej.


RM/UMCS

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP