Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Spotkanie członków Zarządu Głównego SBP

Data dodania: 29.10.2021

Spotkanie członków Zarządu Głównego SBP

26 października 2021 r. na platformie ZOOM odbyło się posiedzenie członków Zarządu Głównego SBP, które prowadziła dr Barbara Budyńska, p.o. Przewodniczącej SBP.

Głównym tematem spotkania były przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami zgłaszanymi przez przewodniczących okręgów SBP podczas spotkania w dniu 7 września br. dotyczącymi organizacji wyborów w kołach w aktualnej sytuacji prawnej (Uchwała ZG SBP nr 1/2021 w sprawie przedłużenia kadencji i przesunięcia organizacji KZD do czasu odwołania pandemii), Zarząd Główny SBP zwrócił się do kancelarii prawnej z prośbą o opinię. Zdaniem prawnika wydłużenie kadencji, „mimo kategorycznego brzmienia przepisu, jest jednak fakultatywne i ma na celu umożliwienie braku działania a nie jego nakazanie”. Wobec powyższego koła mogą w obecnej sytuacji organizować walne zebrania i wybierać delegatów na Oddziałowe Zjazdy Delegatów. Wybory, które odbyły się we wcześniejszym terminie również pozostają ważne i wiążące.
Biorąc pod uwagę opinię prawną, Zarząd Główny podjął uchwałę zwołującą Krajowy Zjazd Delegatów w dniach 3-4 czerwca 2022 roku w Warszawie. W najbliższym czasie zostanie opracowany szczegółowy harmonogram przygotowań do KZD.

Podczas spotkania poruszono także temat portalu sbp.pl. W związku z uchwałą Prezydium ZG SBP 2/2021 w sprawie wydatkowania środków pozyskanych przez Zarząd Główny SBP ze składek członkowskich na rozwój ogólnopolskiego portalu sbp.pl, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad nowym portalem sbp.pl. Powołano Zespół, którego zadaniem będzie opracowanie koncepcji oraz współpraca z firmą wdrażającą projekt. W skład Zespołu weszli: Marzena Przybysz (ZG SBP), Zbigniew Gruszka (ZG SBP), Joanna Filimonow (Biuro ZG SBP), Łukasz Szymański (MiPBP w Kolbuszowej), Renata Malesa (UMCS w Lublinie).

Spotkanie członków ZG SBP było również okazją do omówienia najważniejszych działań realizowanych w ostatnim czasie:

Konferencje:

  • 13. Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „Chodźże do nas” (online, 15-17.09.2021) zorganizowane przy współpracy Zarządu Okręgu SBP w Krakowie i bibliotek małopolskich
  • Seminarium „Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek" (online 13.09.2021) w ramach promocji projektu SBP Analiza Funkcjonowania Bibliotek
  • Seminarium „Biblioteka włączająca – zadania, wyzwania, realizacja” (20.10.2021) oraz warsztaty towarzyszące: „Dostępne cyfrowo treści na stronach internetowych i w dokumentach elektronicznych” (19.10.2021) „Jak przygotować dostępne materiały audiowizualne: wprowadzenie do audiodeskrypcji i napisów” (20.10.2021). Wydarzenia zrealizowano w ramach projektu SBP #NieZostawiamCzytelnika.
  • Przygotowania do 13. konferencji z cyklu Automatyzacja bibliotek pod hasłem „Technologie biblioteczne w okresie pandemii” (online, 1-2.12.2021). Program i formularz rejestracyjny dostępne na stronie konferencji https://automatyzacjabibliotek.sbp.pl/

Szkolenia:

  • W okresie 1 września -26 października 2021 odbyło się 16 płatnych szkoleń online na platformie ClickMeeting (wzięło w nich udział 229 osób) oraz 5 szkoleń stacjonarnych (dla 80 osób).
  • Trwa druga edycja kursu „Format MARC21”. Z uwagi na duże zainteresowanie ogłoszono także trzecią edycję, która będzie realizowana w okresie listopad 2021 – styczeń 2022. Opracowano dwa pakiety szkoleniowe (termin realizacji listopad 2021): „Bądź na bieżąco z social media” oraz „Pakiet szkoleń dla kadry zarządzającej”. Szczegóły i rejestracja na stronie http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/.

Przygotowania do KZD:

  • Prace online komisji SBP: ds. Statutu SBP, ds. Strategii i programu działania, ds. Wniosków i postulatów; spotkanie członków Komisji ds. Statutu SBP w Olsztynie w dn. 6-8.10.2021
  • Opracowanie wyników ankiety nt. SBP, przekazanie do struktur SBP Raportu z badań; prezentacja wyników badań (oceny, opinie i cechy społeczno demograficzne członków SBP z bibliotek naukowych) podczas Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 24 września  (Aldona Zawałkiewicz)

Kongres w Katowicach:


Biuro ZG SBP 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP