Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

25 rocznica śmierci Krystyny Podlaszewskiej

Data dodania: 02.11.2021

25 rocznica śmierci Krystyny Podlaszewskiej

2 listopada 2021 r. mija 25. rocznica śmierci Krystyny Podlaszewskiej (1926-1996), bibliotekarki, bibliografa, historyka, dydaktyka.

Maturę zdała w Toruniu w 1946 r. Studia z zakresu historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) ukończyła w 1951 r.  Już w czasie studiów pracowała w Toruńskim Oddziale Polskiego Instytutu Zachodniego. W 1952 r. przeniosła się do Wrocławia, gdzie uczyła historii w Instytucie Katolickim oraz przygotowywała pracę doktorską na seminarium prof. K. Głombiowskiego. W 1956 r. wróciła do Torunia i rozpoczęła pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej, początkowo w Oddziale Informacyjno-Bibliograficznym. Stałe podnoszenie kwalifikacji, wszechstronna wiedza i wyjątkowa aktywność znalazły odbicie w awansach, od bibliotekarza do starszego kustosza dyplomowanego (1984 r.). Powierzano jej zadania, wymagające znajomości nowoczesnych rozwiązań stosowanych w bibliotekach nie tylko polskich, ale i  zagranicznych. W 1965 r. została kierownikiem Sekcji Informacji Oddziału Informacji Naukowej i zastępcą kierownika, a w 1969 r. kierownikiem Oddziału Prac Naukowych, Organizacyjno-Naukowych i Dydaktycznych Biblioteki. W 1972 r. objęła kierownictwo Oddziału Starych Druków i Rękopisów. Dzieje dawnej książki i bibliotek, często z terenu Torunia, Prus Królewskich i Prus Zachodnich były przedmiotem wielu jej prac naukowych.

Miała bogate doświadczenie jako dydaktyk. Prowadziła wykłady dla studentów UMK z zakresu informacji naukowej, historii książki, czytelnictwa, bibliografii, konserwacji papieru i skóry. W latach 1975-1978 uczyła w Policealnym Studium Bibliotekarstwa, przekształconym później w filię Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie. W 1985 r. została zatrudniona na stanowisku docenta kontraktowego w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W latach 1987-1989 pełniła funkcję zastępcy dyrektora tego Instytutu. W wyjątkowy sposób łączyła różne funkcje: bibliotekarza, historyka, autorki ok. 70 publikacji, dydaktyka (wypromowała 19 magistrów) oraz społecznika.

Była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT), sekretarzem Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa i członkiem Wydziału Filologiczno-Filozoficznego TNT; Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego; Polskiego Towarzystwa Historycznego; Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Należała do NSZZ „Solidarność” oraz  do Unii Demokratycznej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Srebrną Odznaką UMK (1970), Medalem 40-lecia UMK (1987).

Zmarła 2 listopada 1996 r. Została pochowana na toruńskim cmentarzu przy ul. Wybickiego.

E.D.

Zob. też:

Tondel Janusz: Krystyna Podlaszewska - bibliotekarz i bibliolog, przyjaciel czytelników. W: Kustosze zbiorów specjalnych. Warszawa: SBP, 2004, s. 48-61 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 8)
Tondel Janusz: Podlaszewska Krystyna. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II. Warszawa: SBP, 2000, s. 125-126


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP