Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

I Salon Bibliotek - 24-27 listopada 2011 r.

Data dodania: 20.05.2011

I Salon Bibliotek - 24-27 listopada 2011 r.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej organizują I Salon Bibliotek podczas XX Targów Książki Historycznej w dniach 24-27 listopada br. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Ideą Salonu jest promocja bibliotek, które wydają publikacje o tematyce historycznej, szczególnie o regionach i wybitnych postaciach zasłużonych dla lokalnej społeczności. Biblioteki o znaczącym dorobku wydawniczym w tym zakresie będą miały stoiska indywidualne (ok. 6m 2). Biblioteki o skromniejszej liczbie publikacji będą prezentowane na stoisku zbiorczym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (18m2), gdzie wspólnie z SBP będą mogły pokazać swoje dokonania wydawnicze.

Stowarzyszenie planuje wydać pierwszą edycję "Katalogu publikacji historycznych polskich bibliotek", który będzie zawierał publikacje z ostatnich trzech lat (styczeń 2009 – listopad 2011), a w przypadku dzieł o wyjątkowym znaczeniu, również te wydane w ciągu ostatnich pięciu lat. Katalog będzie rozpowszechniany bezpłatnie nakładzie około 10 000 egzemplarzy w bibliotekach i instytucjach naukowych w całym kraju.

I Salonowi Bibliotek towarzyszyć będzie wiele interesujących wydarzeń popularyzujących wiedzę historyczną, m.in. seminarium "Małe ojczyzny - historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek", konkursy, prezentacje multimedialne, a także Dni Książki Historycznej w Bibliotekach.

Dni Książki Historycznej w Bibliotekach - to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W listopadzie, zwłaszcza w okresie trwania XX Targów Książki Historycznej i I Salonu Bibliotek, SBP chce ukazać wszechstronną działalność bibliotek w promowaniu wiedzy historycznej i budowaniu lokalnej tożsamości wokół wybitnych postaci polskiej historii i ważnych wydarzeń historycznych na przykładzie warszawskich książnic. Przewidujemy konkurs z nagrodami dla bibliotek na najciekawsze i najbardziej oryginalne imprezy zorganizowane w ramach Dni Książki Historycznej. Imprezy te będą promowane na portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz w czasopismach SBP („Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”). Informacja o Dniach Książki Historycznej będzie także obecna podczas I Salonu Bibliotek.

I Salon Bibliotek i Dni Książki Historycznej w Bibliotekach będą okazją do promocji Bibliotek i ich znaczenia w upowszechnianiu wiedzy historycznej.

Informacji o I salonie Bibliotek udzielają: koordynator I Salonu Bibliotek Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, tel. 601772909, e-mail: jpasztaleniec-jarzynska@sbp.pl oraz Marzena Przybysz, e-mail: mprzybysz@sbp.pl, tel. 697790802
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP