Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

30 rocznica śmierci Anny Puciatowej

Data dodania: 28.12.2021

30 rocznica śmierci Anny Puciatowej

28 grudnia 2021 r.  mija 30. rocznica śmierci Anny Puciatowej (1905-1991) bibliotekarki, historyka, pracowniczki Biblioteki Narodowej (BN), organizatorki i kierowniczki Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach, kustosza dyplomowanego w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), wnuczki Stefana Dembego, pierwszego dyrektora BN.

Maturę zdała w Warszawie w 1923 r. Studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła w 1929 r. z tytułem magistra filozofii w zakresie historii. Od 1926 do 1940 r. pracowała w BN, gdzie kierowała Czytelnią Ogólną, a następnie Oddziałem Czasopism. W celu uzupełnienia kwalifikacji w 1930 r. zdała Państwowy Egzamin Bibliotekarski I stopnia. W 1938 r. brała udział w kursie bibliotekarskim dla pracowników naukowych w Werkach pod Wilnem. W 1950 r. ukończyła w Zakopanem kurs II stopnia dla kierowników bibliotek oświatowych.

Po upadku Powstania Warszawskiego Anna Puciatowa (z d. Ulatowska) z córką Marią Bożeną i mężem Wandalinem Puciatą, prawnikiem, który wrócił z oflagu w Oldenbergu, zamieszkała w Krzeszowicach pod Krakowem. Od 1 lipca 1946 r. organizowała od podstaw i kierowała tam Miejską i Gminną Biblioteką. W październiku 1951 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta bibliotecznego w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie, w której pracowała do końca marca 1979 r. Od początku zajmowała się opracowaniem zbiorów,  kierując kolejno różnymi oddziałami. Od 1 listopada 1954 do 1 marca 1955 r. kierowała Oddziałem Udostępniania, następnie sprawowała nadzór i koordynowała działalność bibliotek katedr i zakładów. Od 1 lipca 1960 r. do 31 sierpnia 1969 r. kierowała Oddziałem Opracowania Zbiorów. Po przejściu na emeryturę kontynuowała pracę w niepełnym wymiarze do 1979 r. w Referacie Zbiorów Specjalnych (później Oddziale Zbiorów Specjalnych). Była autorką lub współautorką wielu kartotek, katalogów specjalnych i bibliografii, na które było zapotrzebowanie, zgłaszane przez instytucje lub pracowników naukowych. Prowadziła również szkolenia dla bibliotekarzy i studentów.

Zmarła 28 grudnia 1991 r. Została pochowana na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

E.D.

Zob. też:
Dudziak-Kowalska Małgorzata: Nie tylko bibliotekarze… Pracownicy Bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu uczelni. Kraków: AGH, 2019, s. 114
Kosek Jadwiga: Anna Puciatowa (1905-1991). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa: SBP, 2012, s.143-150 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 12)
Kosek Jadwiga: Puciatowa Anna. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa: SBP, 2010, s. 233 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP