Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

25 rocznica śmierci Edwarda Assburego

Data dodania: 03.01.2022

25 rocznica śmierci Edwarda Assburego

3 stycznia 2022 r. mija 25. rocznica śmierci Edwarda Assburego (1904-1997) urodzonego w Warszawie, polonisty z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski, 1932), bibliotekarza,który zajmował się przede wszystkim problematyką bibliotek fachowych.

Predyspozycje bibliotekarskie ujawniły się już podczas pierwszej pracy w Biurze Projektów i Studiów PKP (1927-1936),gdzie utworzył niewielką bibliotekę techniczną i zorganizował obieg czasopism. W 1936 r., po złożeniu egzaminu na stanowisko I kategorii w państwowej służbie bibliotecznej został kierownikiem Biblioteki Ministerstwa Komunikacji, którą rozbudował i unowocześnił. Podczas wojny, gdy biblioteka została zlikwidowana, pracował w Bibliotece Narodowej jako kierownik Działu Zbiorów Zabezpieczonych, Magazynów i Wypożyczalni.

W 1945 powrócił do Ministerstwa Komunikacji, reaktywował bibliotekę resortową pod nazwą Główna Biblioteka Komunikacji i kierował nią do 1953 r. Zajął się też odbudową zniszczonej sieci bibliotek tego resortu, która wkrótce stała się wzorcową siecią dla resortów gospodarczych w Polsce. W latach 1953-1961 był naczelnikiem Wydziału Bibliotecznego Ministerstwa. Komunikacji, następnie pełnił funkcję wicedyrektora Resortowego Ośrodka INTE Komunikacji (1961-1976). W tym okresie intensywnie zajmował się organizacją i rozwojem bibliotek fachowych. Był inicjatorem, organizatorem i przewodniczącym pierwszej Krajowej Narady Bibliotekarzy Bibliotek Fachowych i Dokumentalistów (1958) oraz współautorem podręcznika dla bibliotekarzy tej sieci pt. Jak prowadzić bibliotekę fachową (IV wyd. w 1978: Biblioteka fachowa). Opublikował wiele artykułów na temat bibliotek fachowych oraz wspomnień poświęconych pamięci zmarłych bibliotekarzy.

Pracę zawodową łączył z aktywną pracą społeczną, zwłaszcza w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego ZG SBP (1957-1976). Otrzymał tytuł Honorowego Członka SBP (1976). Działał też w wielu innych gremiach społecznych, takich jak Komisja ds. Informacji Technicznej i Ekonomicznej Rady Naukowo-Programowej przy CIINTE czy Komisja Upowszechniania Prasy i Książki Technicznej. Za działalność zawodową i społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową m.st. Warszawy, otrzymał też Nagrodę im. Heleny Radlińskiej I stopnia za zasługi dla bibliotekarstwa polskiego (1975).

E.S.-M.

Zob. też:
Barbara Dybicz: Edward Juliusz Assbury (1904-1997). W: Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : SBP, 2005, s. 9 -17. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 9)
Zasadowa Hanna: Assbury Edward. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa : SBP, 2000, s. 13-14
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP