Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Zmarła dr hab. Małgorzata Komza (1946–2022)

Data dodania: 14.01.2022

Zmarła dr hab. Małgorzata Komza (1946–2022)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10 stycznia 2022 r. zmarła śp. dr hab. Małgorzata Komza (1946–2022), prof. UWr, wybitna znawczyni estetyki książki dawnej i współczesnej, prowadząca nowatorskie badania w zakresie sztuki książki i ilustracji książkowej.

Prof. Małgorzata Komza rozpoczęła pracę w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr w 1969 r. W latach 1996–2005 pełniła obowiązki dyrektora Instytutu, a następnie kierowała Zakładem Książki Współczesnej i Edytorstwa (2005–2016). Przez kilkanaście lat pełniła funkcję redaktora naczelnego „Studiów o Książce i Informacji”. Była także nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń studentów. Żegnamy człowieka szlachetnego i prawego pełnego życzliwości i wewnętrznego spokoju. Dla nas, najbliższych współpracowników, była zawsze oparciem.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego, Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 19 stycznia o godz. 10.30 w kaplicy na Cmentarzu Ducha Świętego, przy ul. Bardzkiej 80 we Wrocławiu.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP