Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy - rekrutacja do pracy

Data dodania: 19.01.2022

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy - rekrutacja do pracy

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko pracy:
młodszy bibliotekarz / bibliotekarz / starszy bibliotekarz / kustosz.

Warunki pracy:

 • Wymiar etatu: 1 etat
 • Umowa o pracę

Miejsce pracy:

 • Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy / Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 44, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 34

Ostateczny termin składania dokumentów:

 • 15 lutego 2022

Oferujemy:

 • Ciekawe i interesujące środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szkolenia

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie / licencjackie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
 • skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność prowadzenia działań edukacyjno- kulturalnych i animacyjnych dla różnych grup wiekowych
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz przygotowanie pedagogiczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
 • Udzielanie informacji
 • Skontrum księgozbioru
 • Dbałość o stan powierzonego mienia
 • Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy: rekrutacja@bppragapd.pl (w tytule maila wpisując „Nabór na stanowisko bibliotekarskie”) lub złożenie osobiście w Bibliotece Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa bądź przesłanie pocztą na powyższy adres. Prosimy o opatrzenie CV i listu motywacyjnego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych. Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Połu-dnie m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych eta-pów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Klauzula informacyjna


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP