Polecamy

25 rocznica śmierci Janusz Ankudowicza

Data dodania: 01.02.2022

25 rocznica śmierci Janusz Ankudowicza

1 lutego 2022 r. mija 25. rocznica śmierci prof. Janusza Ankudowicza (1934-1997), bibliologa, badacza recepcji książki w różnych środowiskach społecznych, wykładowcy akademickiego.

Urodził się we wsi Charki na Wileńszczyźnie w rodzinie nauczycielskiej. Uczył się w szkole średniej w Bielsku-Białej, następnie studiował polonistykę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 r. w Katedrze Bibliotekoznawstwa UW obronił doktorat, a w 1976 r. na podstawie rozprawy Książka w kulturze uprzemysławianego ośrodka lokalnego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał habilitację.

W 1955 r. rozpoczął pracę w nowo powstałym Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, w 1975 r. został kierownikiem Sekcji Społecznej Recepcji Książki, a w 1976 objął kierownictwo Zakładu Badań Czytelnictwa, którym kierował do śmierci. Tworzył warsztat naukowy i podstawy teoretyczne do badań czytelnictwa, które traktował jako nową specjalność naukową, element nauki o społeczeństwie, bliski socjologii kultury. Był również współorganizatorem badań międzynarodowych. Cieszył się wśród specjalistów węgierskich, rosyjskich, czeskich i słowackich niekwestionowanym autorytetem naukowym. W latach 70. uczestniczył w polsko-węgierskich badaniach nad recepcją literatury pięknej, których inicjatorem była Biblioteka im. Széchényiego w Budapeszcie. Współpracował też ze specjalistami z Biblioteki Państwowej w Moskwie i Państwowej Biblioteki Publicznej w Petersburgu.  Jest autorem wielu publikacji, w których prezentował wyniki badań czytelnictwa, m.in. Zainteresowania czytelnicze w małych miastach na przykładzie Dobczyc (wspólnie z K. Ziembicką); Czytelnictwo na tle życia kulturalnego i struktury społecznej mieszkańców małych miast; Książka w kulturze uprzemysławianego ośrodka lokalnego; Zakup i wykorzystanie książek w sieci bibliotek powszechnych w latach 1957–1960 (wspólnie z S. Siekierskim); Uzupełnianie i wykorzystanie zbiorów w bibliotekach publicznych i związków zawodowych w latach 1960–1963 (współautor S. Siekierski). Publikował m.in. w „Biuletynie Polonistycznym”, „Pamiętniku Literackim”, „Roczniku Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, „Roczniku Biblioteki Narodowej”. Wspólnie z Witoldem Adamcem przełożył książkę rosyjskiego socjologa i filozofa  Aleksandra Zinowiewa Apologia praktycznego nierozumu, która ukazała się 1986 r. w drugim obiegu pod zbiorowym pseudonimem Jan Wit. W latach 90. XX w., współpracując z Archiwum Wschodnim, opracował wspólnie z Wiktorią Śliwowską i Małgorzatą Giżejewską Tryptyk kazachstański, wspomnienia Polaków deportowanych do Kazachstanu.

W 1991 r. podjął pracę na stanowisku profesora w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Czytelniczego (1992).

Zmarł 1 lutego 1997 r. Został pochowany na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (kwatera 71 D-1-32).

E.B.

Zob. też:
Kołodziejska Jadwiga: Ankudowicz Janusz. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II. Warszawa: Wyd. SBP, 2000, s. 11
Kołodziejska Jadwiga: Janusz Ankudowicz (1934-1997). „Przegląd Biblioteczny” 1997 z. 1, s. 157-160
Kołodziejska Jadwiga: Janusz Ankudowicz (1934-1997). W: Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007. Warszawa: Wyd. SBP,  2010, s. 19-25 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 11)
 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP