Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2021 r. - zgłaszanie nominacji

Data dodania: 15.02.2022

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2021 r.  - zgłaszanie nominacji

Zapraszamy pracowników naukowych katedr i instytutów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, członków ZG SBP, członków Komisji Nagrody, przewodniczących Zarządów Okręgowych SBP, Zarządów Komisji, Sekcji i Zespołów działających przy ZG SBP do zgłaszania nominacji do Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego za 2021 rok.

Nagroda ma na celu uhonorowanie twórców publikacji wydanych w roku 2021 o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa, informacji naukowej oraz dziedzin pokrewnych. Jest przyznawana w czterech kategoriach:

  • prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym,
  • prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym,
  • podręczniki akademickie,
  • prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

Nagroda ma postać medalu i dyplomu.Nominacje do Nagrody należy zgłaszać do 15 marca 2022 r. pocztą elektroniczną do Przewodniczącej Komisji: jadwigasadowska@o2.pl i do Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: biuro@sbp.pl.

Regulamin Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

>> Więcej informacji


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP