Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Apel EBLIDA, NAPLE i Public Libraries 2030 w sprawie Ukrainy

Data dodania: 25.02.2022

Apel EBLIDA, NAPLE i Public Libraries 2030 w sprawie Ukrainy

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w pełni popiera apel wyrażony we wspólnym stanowisku europejskich stowarzyszeń działających na rzecz bibliotek: EBLIDA, NAPLE i Public Libraries 2030.

Barbarzyński atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest sprzeczny z podstawowymi zasadami zrównoważonego, demokratycznego i sprawiedliwego społeczeństwa.

W odpowiedzi na apel wystosowany przez Ukraińskie Stowarzyszenie Bibliotek, EBLIDA, NAPLE i Biblioteki Publiczne 2030 wzywają biblioteki w całej Europie do mobilizacji na rzecz rozpowszechniania dokładnych informacji o konflikcie, aby wspierać tym samym demokrację i wolność słowa.

Zachęcamy biblioteki do udzielania wsparcia ukraińskim uchodźcom, we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Powinniśmy być gotowi do znalezienia praktycznych rozwiązań i udzielania pomocy Ukraińcom w razie potrzeby.

Czytaj także na stronie >> EBLIDA


 

 


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP