Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Odpowiedź MF na zapytanie PIKu

Data dodania: 24.05.2011

Odpowiedź MF na zapytanie PIKu

Na stronach Polskiej Izby Książki opublikowana została odpowiedź Ministra Finansów na list PIK z 21 kwietnia w sprawie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy książek drukowanych (sprzedaż konsygnacyjna), która została Członków PIKu przesłana drogą elektroniczną.

Poniżej prezentujemy fragment odpowiedzi, której całość możecie Państwo przeczytać na stronach PIKu:

Informacja w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla dostawy książek (w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami związanymi z zakończeniem z dniem 30 kwietnia 2011 r. okresu przejściowego na stosowanie stawki 0% dla książek)

Zgodnie z rozdziałem 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz.392) obrót książkami wyprodukowanymi do końca 2010 r. korzystał (na warunkach wymienionych w tym rozdziale) z opodatkowania według preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0 % do dnia 30 kwietnia 2011 r. Od dnia 1 maja 2011 r. stawka podatku przy dostawie książek wynosi, co do zasady, 5 %. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy książek określa przepis art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy z tytułu dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) - powstaje z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy, nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.

Źródło: Polska Izba Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP