Polecamy
Małgorzata Janiak 49,00 PLN

„Kolekcje cyfrowe: wizualizacje” „Recenzowana książka stanowi lekturę... więcej >

Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku - relacja z konferencji

Data dodania: 24.05.2011

Konferencja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wpisała się w obchody 65lecia tej szacownej uczelni, najstarszej o profilu pedagogicznym w Polsce. Statystyka związana z dwudniowymi obradami (16-17.05.2011 r.) zasługuje na szczególną uwagę. Zaprezentowano 54 referaty w siedmiu sekcjach tematycznych, obrady trwały około 19 godzin i uczestniczyło w nich 125 osób. Wszystko odbywało się sprawnie, przy miłej i kompetentnej obsłudze młodych bibliotekarek, wystąpienia były ciekawe, na temat i zwarte czasowo. Pozytywne opinie o konferencji są tym bardziej cenne, że była to pierwsza konferencja Biblioteki Głównej UP. Pierwsza i na piątkę z plusem.

Celem obrad było przedstawienie edukacyjnej roli współczesnych bibliotek oraz podkreślenie efektywnego zastosowania nowych narzędzi komunikacji społecznej w kształceniu bibliotekarzy. Przestrzeń edukacyjna jest środowiskiem nieograniczonych możliwości rozwoju intelektualnego, zjawisk i obiektów oddziaływujących na wykształcenie człowieka od najwcześniejszych lat. Organizatorzy konferencji postawili przed prelegentami szereg pytań, dotyczących m.in. miejsca biblioteki we współczesnej przestrzeni edukacyjnej, sposobu wspierania przez biblioteki procesu rozwoju etapów edukacji, funkcji bibliotek w przyszłości oraz doświadczeń bibliotekarzy w poruszaniu się w przestrzeni edukacyjnej.

W dwóch sesjach plenarnych omówiono zagadnienia dotyczące roli biblioteki publicznej i szkolnej w edukacji społecznej, kulturze informacyjnej w XXI w., wyzwań edukacyjnych i nowych funkcji bibliotek wobec „Generacji Gogli” oraz biblioteki jako miejsca uczenia się bibliotekarzy. Kolejne wystąpienia odbywał się równolegle w dwóch/trzech salach - w 7 sekcjach:

  1. Biblioteka i jej funkcje społeczno-edukacyjne
  2. E-learning. Nowoczesne formy kształcenia;
  3. Kompetencje informacyjne pracowników i użytkowników informacji
  4. Technologie informacyjno-komunikacyjna w działalności bibliotek.
  5. Nowy wymiar zawodu bibliotekarza
  6. Metody i narzędzia w pracy bibliotekarza
  7. Edukacyjna funkcja bibliotek.

W ramach każdej sekcji przedstawiono około 7/8 referatów, omawiających wieloaspektową działalność współczesnej biblioteki, ukierunkowaną na pełnienie wszechstronnych funkcji edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych, wykorzystującą nowe technologie i techniki e-learningu. W większości wystąpień brali udział młodzi naukowcy i bibliotekarze, realizujący nową wizję biblioteki otwartej, przyjaznej dla użytkownika – zarówno tradycyjnej, jak i cyfrowej. Po tej dawce wiedzy można z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Wśród wielu patronów funkcję medialną sprawowała także redakcja „Poradnika Bibliotekarza”, reprezentowana przez Jadwigę Chruścińską – która w zastępstwie dyrektora Dariusza Kozłowskiego zapoznała uczestników z nowościami Wydawnictwa SBP.

oprac. Jadwiga Chruścińska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP