Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Apel Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotek do bibliotekarzy świata

Data dodania: 24.03.2022

Apel Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotek do bibliotekarzy świata

W nawiązaniu do Apelu Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotek do bibliotekarzy świata Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyraża solidarność z narodem ukraińskim i w pełni popiera stanowisko Oksany Brui, Prezesa Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotek, Dyrektora Biblioteki Kijowskiego Instytutu Politechnicznego im. Igora Sikorskiego, dotyczące zaprzestania działań rosyjskiego agresora na terenie Ukrainy.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od początku działań wojennych w Ukrainie zwróciło się z apelem do bibliotekarzy polskich o pomoc uchodźcom w zorganizowaniu pobytu w Polsce, a także w przygotowaniu oferty, która pozwoli na poznawanie języka polskiego i ułatwienie kontaktów z najbliższym polskim środowiskiem, naukę i relaks. Informacje płynące ze struktur terenowych SBP i bibliotek w Polsce wskazują na wielkie zaangażowanie i bezgraniczną pomoc. Dziękujemy za okazane uchodźcom z Ukrainy serce, współczucie i współpracę z nimi a także bibliotekarskie inicjatywy, które umożliwią im bezpieczne i aktywne przetrwanie trudnych czasów.

Nawiązując do Apelu Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotek do bibliotekarzy świata Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zwraca się z prośbą do bibliotekarzy polskich o pomoc dla Ukraińców pozostających w ojczyźnie i próbujących przetrwać na miejscu ten tragiczny czas. Prosimy o wsparcie finansowe, m.in. niezbędne do przeżycia, na ochronę dóbr kultury, bibliotek, a także na ochronę zdrowia, zakup leków, utrzymanie szpitali w pełnej gotowości. Apel ten popiera Biblioteka Narodowa w Warszawie.

W tekście poniższego Apelu znajdziecie Państwo link, który ułatwi dostęp do instytucji, której można przekazać pomocowe środki finansowe. Załączamy też link prowadzący bezpośrednio do konta Akcji Humanitarnej w Ukrainie:

https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-rahunok-dlya-gumanitarnoyi-dopomogi-ukrayintsyam-postrajdalim-vid-rosiyskoyi-agresiyi

Apel Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotek
do bibliotekarzy świata:

Drodzy koledzy,
 
od 16 dni trwa zakrojona na szeroką skalę inwazja Rosji na Ukrainę. Bombardowane są liczne miasta i wsie na całej Ukrainie, rosyjskie czołgi zbliżają się do Kijowa, Charkowa, Czernihowa, Chersonia, Mikołajowa i innych miast.

W XXI wieku Rosja dokonuje w centrum Europy ludobójstwa na Ukraińcach.

To przerażające, gdy bombardowane są szkoły, biblioteki, uniwersytety, szpitale, szpitale położnicze, dzielnice mieszkalne. Rosyjscy żołnierze strzelają do pojazdów oznaczonych czerwonym krzyżem, do nieuzbrojonych ludzi. W wielu ukraińskich miastach, miasteczkach i wsiach ma miejsce katastrofa humanitarna. Ludzie przebywają w piwnicach bez ciepła, światła, jedzenia i wody. Okupanci rosyjscy nie otwierają korytarzy humanitarnych, pozwalających na ewakuację ludności cywilnej. Umierają setki ludzi, także dzieci.

Rosyjscy naukowcy, bibliotekarze i pedagodzy są również odpowiedzialni za wojnę na Ukrainie. Ich dorobek naukowy jest obecnie wykorzystywany do bombardowania naszych miast, zabijania Ukraińców, szantażowania państw i prania mózgów ludności rosyjskiej.

Otrzymaliśmy dużo listów i wiadomości ze słowami wsparcia od wielu stowarzyszeń, bibliotek, bibliotekarzy i użytkowników bibliotek z krajów całego świata. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wspierają nas w tych trudnych i mrocznych czasach!
 
Tylko wspólnie może zatrzymać wojnę, powstrzymać śmierć.

Dlatego apelujemy o:

  • zwrócenie się do swoich rządów o pomoc wojskową dla Ukrainy i zaprzestanie jakiejkolwiek współpracy z Federacją Rosyjską;
  • zwrócenie się do swoich rządów o oficjalny zakaz (a co najmniej zalecenie wstrzymania) dostępu do zasobów informacji naukowej wytwarzanej przez Waszych wydawców i dostawców dla Federacji Rosyjskiej;
  • wstrzymanie wszelkich kontaktów zawodowych, nieuczestniczenie we wspólnych projektach z bibliotekami, innymi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi Federacji Rosyjskiej oraz przedstawicielami tych instytucji;
  • zwrócenie się do organizacji międzynarodowych, których Wy i Wasze instytucje jesteście członkami, o wykluczenie wszystkich instytucji rosyjskich z grona członków tych organizacji, a ich przedstawicieli z organów zarządzających;
  • wsparcie finansowe armii ukraińskiej https://bank.gov.ua/en;
  • dzielenie się prawdziwymi informacjami o tej wojnie
    Twitter: @Ukrainenowi; @ua_parlament

Dziś Ukraina walczy nie tylko o własną niepodległość i przyszłość swoich dzieci. Walczymy o przyszłość całego świata! Ukraińcy umierają za wspólne ludzkie wartości!
Wspierając Ukrainę, wspierasz demokratyczną przyszłość wszystkich krajów!

Cały świat musi się zjednoczyć, aby powstrzymać Putina!
Chwała Ukrainie!
 
Oksana Brui
Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotek
Dyrektor Biblioteki Kijowskiego Instytutu Politechnicznego im. Igora Sikorskiego 

#ZbibliotekarzamiUkrainy


[Aktualizacja 11.04.2022]

Wzywamy bibliotekarzy całego świata o podpisanie naszego Apelu!

Bibliotekarze! Wesprzyjcie Ukrainę! Zerwijcie relacje z rosyjskimi bibliotekarzami, bibliotekami i stowarzyszeniami bibliotekarskimi!

Jako bibliotekarze oraz specjaliści z całego świata związani z nauką o informacji, wyznając uniwersalne i demokratyczne wartości, jesteśmy zobowiązani do zwalczania dezinformacji.

W obliczu brutalnej agresji wymierzonej przez Federację Rosyjską w Ukrainę i jej mieszkańców, w obliczu zbrodni na niewinnych cywilach, tysięcy ofiar, niszczenia miast oraz obserwowanej od dawna propagandy wspierającej putinowski reżim, w obliczu haniebnej dezinformacji dokonywanej przez rosyjskich bibliotekarzy i biblioteki:

* uznajemy nieuzasadnioną rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie oraz przemoc wymierzoną w pokojowy naród ukraiński za zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości;
* wstrzymujemy wszelką współpracę oraz zaprzestajemy jakichkolwiek kontaktów środowiskowych z rosyjskimi instytucjami, bibliotekarzami, bibliotekami oraz stowarzyszeniami bibliotekarskimi;
* wzywamy międzynarodowe środowiska i organizacje naukowe, edukacyjne i kulturalne o wykluczenie ze swoich szeregów rosyjskich bibliotekarzy, bibliotek i stowarzyszeń bibliotekarskich;
* wzywamy rządy całego cywilizowanego świata do militarnego wsparcia walczącej Ukrainy oraz do zaprzestania jakiejkolwiek współpracy z Federacją Rosyjską.

Jednocześnie jesteśmy głęboko przekonani, że siły zjednoczonego i wolnego świata przezwyciężą mrok i jarzmo śmierci narzucone Ukrainie przez Rosję i jej armię.

Podpisz Apel: https://forms.gle/S61k8L4TUAvU8RgW8
Lista sygnatariuszy: https://cutt.ly/fFtNx1T


We appeal to librarians around the world to sign our Statement!

Librarians! Stand with Ukraine! Ban all relations with Russian librarians, libraries, and library associations!

We, librarians and information professionals around the world, adhere to universal and democratic values and are committed to combating misinformation.

Given the brutal armed aggression against Ukraine and its people by the Russian Federation, the torture of civilians, the thousands of deaths, and the destruction of civilian infrastructure, as well as the long-running propaganda activities in support of the Putin regime and the disgraceful information manipulation by Russian librarians and libraries, we:

* recognize Russia's unjustified war against Ukraine as aggressive, and the actions of the Russian army against the peaceful Ukrainian people as a war crime and crime against humanity;
* stop all cooperation and professional connections with the institutions of the Russian Federation and Russian librarians, libraries, and library associations;
* appeal to the international organizations in scientific, educational and cultural areas to exclude all Russian librarians, libraries, and library associations from their membership;
* ask governments of all civilized countries for military assistance to Ukraine and stop any cooperation with Russian Federation.

We are convinced that by uniting, the civilized world will overcome the darkness and death borne by Russia and the Russian army.

Sign the Statement https://forms.gle/S61k8L4TUAvU8RgW8
List of signatories https://cutt.ly/fFtNx1T

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP