Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Damian Domański - Pomorskim Bibliotekarzem Roku 2021

Data dodania: 24.03.2022

Damian Domański - Pomorskim Bibliotekarzem Roku 2021

9 marca 2022 roku Kapituła Konkursu powołana uchwałą nr II/2022 Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP z dnia 24 lutego 2022 roku w składzie:

•    Teresa Milewska – przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
•    Małgorzata Kłos – wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
•    Jacek Prądziński – sekretarz Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
•    Teresa Arendt – członek Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
•    Maria Chamier-Gliszczyńska – członek Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
•    Sabina Czaja – przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Słupsku
•    Katarzyna Kulesza – przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Gdańsku
•    Anna Buczkowska-Pawlik – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału SBP w Słupsku
•    Beata Taraszkiewicz – dyrektor Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku


przyznała tytuł Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2021 Damianowi Domańskiemu, dyrektorowi  Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie.

Tym samym Damian Domański dołączył do grona już 11 najlepszych bibliotekarzy województwa pomorskiego.  

Do Konkursu zgłoszono dwie kandydatury:

Damian Domański – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Morzeszczynie

Danuta Rakowska – dyrektor Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku      

Konkurs Bibliotekarz Roku to ogólnopolski konkurs organizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tegoroczny konkurs to już XII edycja. Oficjalne wręczenie tytułu nastąpi podczas Pomorskiego Dnia Bibliotekarza.

Serdecznie gratulujemy!  

Damian Domański
- od 2014 r. jest dyrektorem Biblioteki Morzeszczyn. Od samego początku postawił sobie za cel stworzenie na bazie niewielkiej, prowincjonalnej biblioteki, prężne centrum animacji lokalnej. Działania rozpoczął od modernizacji biblioteki głównej, która stała się przestrzenią realizacji warsztatów, spotkań i integracji międzypokoleniowej. Nieustannie dba o infrastrukturę sieci bibliotecznej. W latach 2020 - 2021 przeprowadził kompleksową modernizację filii w Majewie. Z racji braku funduszy na wyposażenie placówki, odbyła się zrzutka publiczna na ten cel, będąca prezentem społeczności lokalnej na 70. urodziny biblioteki. W 2021 roku koordynował przygotowanie koncepcji funkcjonalnej i architektonicznej nowej siedziby biblioteki. Z jego inicjatywy, pod auspicjami biblioteki, działa Stowarzyszenie DRABKA, które wspiera instytucję w realizacji jej działań statutowych. Członkiniami i członkami organizacji są m. in. samorządowy, nauczyciele, społecznicy, czytelnicy i przedstawiciele młodzieży. Pełni ona funkcję społecznej rady bibliotecznej. W 2021 roku instytucja pozyskała dodatkowo blisko 40% wysokości dotacji organizatora, realizując 12 projektów. Biblioteka bardzo mocno współpracuje z innymi instytucjami – w tym bibliotekami – nie tylko z Pomorza, ale i całego kraju, a także z blisko 20 lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi. Damian Domański często wypowiada się dla mediów lokalnych i regionalnych. Promuje w ten sposób  bibliotekę i walczy ze stereotypowym obrazem zawodu bibliotekarza.

 


Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP