Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Ideologie a komunikacja piśmienna | Konferencja naukowa online | 17-18 listopada 2022 r.

Data dodania: 25.03.2022

Ideologie a komunikacja piśmienna | Konferencja naukowa online | 17-18 listopada 2022 r.

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w zdalnej konferencji naukowej „Ideologie a komunikacja piśmienna”. Celem konferencji jest ukazanie roli komunikacji piśmiennej w kształtowaniu, rozwoju i upowszechniania różnych ideologii, oraz wzajemnie – wpływu tychże ideologii na komunikację piśmienną w różnych aspektach i w różnych okresach historycznych, od starożytności po czasy współczesne.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2022 r.  
Termin konferencji 17-18 listopada 2022 r.

Link do formularza rejestracyjnego Zaproszenie na konferencję.pdf (uni.wroc.pl)

Konferencja będzie się koncentrowała wokół następujących tematów:

  1. Stosunek różnych ideologii do komunikacji piśmiennej, występowanie teorii komunikacji piśmiennej w poglądach ideologicznych;
  2. Wpływ ideologii na komunikację piśmienna, stymulowanie i ograniczanie jej rozwoju;
  3. Miejsce komunikacji piśmiennej w kształtowaniu się, rozwoju i propagowaniu ideologii – znane (i mniej znane) dzieła piśmiennicze promujące rozmaite światopoglądy;
  4. Komunikacja piśmienna w służbie ideologii władzy;
  5. Skuteczność i możliwości różnych form i narzędzi komunikacji piśmiennej – zarówno tradycyjnych (książki, prasa, ulotki, plakaty) jak i nowych (Internet: media społecznościowe) – w rozpowszechnianiu poglądów ideologicznych;
  6. Rola instytucji wytwarzających, gromadzących i upowszechniających komunikaty piśmienne (np. wydawnictwa, biblioteki, redakcje prasowe, redakcje portali internetowych itp.) w kształtowaniu i propagowaniu rozmaitych ideologii.

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP