Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Damian Domański

Dyrektor
Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie

wykształcenie wyższe: filologia klasyczna, podyplomowe studia pedagogiczne oraz archeologiczne
7 lat pracy w bibliotece

Pomorski Bibliotekarz Roku 2021
 

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

Odkąd został dyrektorem GBP Morzeszczyn D. Domański postanowił przekształcić tę niewielką bibliotekę w prężne centrum animacji lokalnej. Stąd dbałość o rozwój infrastruktury bibliotecznej. W l. 2020 - 2021 przeprowadził kompleksową modernizację filii w Majewie, a fundusze na jej nowoczesne wyposażenie pozyskał organizując zbiórkę publiczną na ten cel, jako prezent społeczności lokalnej na 70. urodziny biblioteki. W 2021 r. koordynował przygotowanie koncepcji funkcjonalnej i architektonicznej nowej siedziby GBP. Dzięki niemu powstało też pod auspicjami biblioteki, Stowarzyszenie DRABKA, które pełni funkcję społecznej rady bibliotecznej i wspiera bibliotekę w realizacji jej działań statutowych. W 2021 r. organizacja ta pozyskała fundusze w wysokości ok. 40% dotacji organizatora i zrealizowała 12 projektów. GBP ściśle współpracuje z wieloma instytucjami i prawie z 20 organizacjami pozarządowymi. Te kontakty oraz częste wypowiedzi D. Domańskiego w mediach lokalnych i regionalnych skutecznie promują GBP, podobnie jak nagroda Amicus certus, którą dyrektor wręcza osobom wspierającym i promującym działalność biblioteki. W 2021 r. GBP w Morzeszczynie zajęła w Rankingu bibliotek 6. miejsce w woj. pomorskim oraz 81. w Polsce.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Jako pedagog z wykształcenia, kładzie nacisk na tworzenie oferty adresowanej do dzieci i młodzieży. W podległych mu bibliotekach działają kąciki dla dzieci, a w dwóch są też strefy dedykowane młodzieży. D. Domański koordynuje działania grupy wolontariuszy biblioTEAM oraz Centrum Młodzieżowego DRABKA w Nowej Cerkwi.
Biblioteka włącza się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo, jest też organizatorem projektów własnych. Do najciekawszych należą: Lipiogórskie spotkania z poezją, które dyrektor zapoczątkował w 2017 r. czy koordynowany przez niego Festiwal kobiet, coroczne wydarzenie dla ponad 150 mieszkanek Kociewia, które mają wtedy możliwość spotkań nietuzinkowych gości ze świata szeroko pojętej kultury. Biblioteka organizuje też liczne warsztaty: rękodzielnicze, krawieckie, komputerowe, florystyczne. Wiele zajęć ma charakter międzypokoleniowy. Realizację tych działań ułatwia bardzo dobra współpraca GBP z samorządem lokalnym, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.
W czasie pandemii, w ramach akcji biblioKURIERZY bibliotekarze z wolontariuszami zaczęli dostarczać książki do domów czytelników. GBP pozyskała środki zewnętrzne m.in. na zakup pojemników plastikowych, w których materiały są przekazywane do dziś. D. Domański otworzył też przy GBP ogród sąsiedzki, gdzie organizowano spotkania w otwartej przestrzeni.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

D. D. prowadzi szkolenia, warsztaty i webianaria dla kadr kultury n.t. tworzenia oferty dla młodzieży i nie odbiorców kultury, promocji wolontariatu, sieciowania oraz wykorzystywania nowych technologii. Współpracuje też z nauczycielami-bibliotekarzami z regionu. Prowadzi diagnozy potrzeb kulturowych dla instytucji kultury. Jest jednym z inicjatorów lokalnych grup dyrektorskich w ramach Grupy InicJaTyWy działającej pod auspicjami FRSI. Założył na terenie pow. tczewskiego i starogardzkiego sieć dla liderek i liderów bibliotek publicznych, którzy spotykają się regularnie, aby realizować wspólne działania i ćwiczyć sztukę rzecznictwa. Do grupy należy aktualnie 11 menadżerek i menadżerów kultury z Kociewia. Dla nich i ich pracowników D. Domański organizuje szkolenia i wyjazdy studyjne. Jest inicjatorem grupy dyskusyjnej dyrektorek i dyrektorów bibliotek na FB pn. „Kieruj w dobrym stylu”. Włączył się w organizację 1. i 2. Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek i poprowadził warsztaty. Sam tez ustawicznie podnosi swoje kompetencje: obecnie finalizuje pracę nad dysertacją doktorską z literaturoznawstwa.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W czasie epidemii D. Domański szybko wprowadził do pracy z użytkownikiem formy online. Do Internetu zostały przeniesione niemal wszystkie stałe spotkania. Pod koniec 2020 r. GBP zaproponowała czytelnikom udział w warsztatach rękodzielniczych za pośrednictwem Internetu: pracownicy przygotowywali filmy instruktażowe, a mieszkańcy wykonywali prace z materiałów wcześniej odebranych z biblioteki. W 2021 r. odbył się również w trybie on-line kurs kompetencji medialnych i bezpieczeństwa cyfrowego dla młodzieży.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

  • Modernizacja GBP, która stała się przestrzenią integracji międzypokoleniowej.
  • Wyróżnienia: Animator Roku Powiatu Tczewskiego za pobudzanie inicjatyw lokalnych i podejmowanie nietuzinkowych działań włączających do udziału w szeroko rozumianej kulturze (2018) oraz tytuł Perełka Kociewia przyznawany młodym Kociewiakom za szczególny dorobek w różnych dziedzinach życia społecznego regionu (2019).

Cechy osobowościowe

D. Domańskiego cechuje kreatywność w tworzeniu oferty kulturalnej, innowacyjność w działaniu, autentyczność i entuzjazm. Swoje działania realizuje z pełnym zaangażowaniem, wiarygodnością i z przekonaniem o ich słuszności. Jest komunikatywny, potrafi zaprezentować swoje idee, działania i cele, co ułatwia mu nawiązywanie współpracy i pozyskiwanie partnerów. Ma rozległe zainteresowania (od kultury antycznej po nowe technologie w edukacji), a swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP