Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Agnieszka Dziuba

St. kustosz, kierownik Mediateki (Filia nr 8)
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego

wykształcenie wyższe: mgr politologii, podyplomowe: menadżer informacji
18 lat pracy w bibliotece

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2021


Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

Dzięki A. Dziubie i jej zespołowi pozyskano z Goethe-Institut w Warszawie cyfrowy plac zabaw tzw. „Digital Kids” (zdobyło go tylko 5 placówek na 157 wniosków z całej Polski). Mediateka została wyposażona w sprzęt komputerowy z aplikacjami, ofertą gamingową i grami VR oraz oprogramowaniem, a bibliotekarzy przeszkolono w obsłudze nowych urządzeń i programów. „Digital Kids” poszerzył grono odbiorców biblioteki, przez kilka miesięcy 2021 skorzystało z niego 756 osób.
W 2021 Mediateka zaczęła też organizować bezpłatne warsztaty z nauki programowania i kodowania dla dzieci w oparciu o 29 jednostek typu Lofi, Photon, Geniboty, Ozoboty, zestawy Lego Mindstorms, Calliope Mini. Wszystkie zakupiono z zewnętrznych źródeł finansowania, dzięki napisanym przez zespół pracowników projektom. Zajęcia cieszą się dużą popularnością (długa lista oczekujących), a Mediateka zyskała w środowisku lokalnym opinię nowoczesnej i atrakcyjnej instytucji kulturalnej.
A. Dziuba, jako administratorka profili Biblioteki i Mediateki na FB, Instagramie i Tik Toku wykorzystuje te narzędzia internetowe promując i upowszechniając działania obu placówek.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Obok tradycyjnych lekcji bibliotecznych popularyzujących bibliotekę i czytelnictwo A. Dziuba stale wprowadza nowe formy działalności. W 2021 był to projekt Na dobry początek dedykowany najmłodszym użytkownikom oraz tworzenie gier miejskich. W 2021 r. dzięki współpracy z firmą Good Books, Mediateka uzyskała dostęp do mobilnej gry „Biblioteka przyszłości”, prezentującej polską literaturę (S. Lem) w innowacyjny sposób. Na stałe wpisała się też w ofertę Mediateki gra miejska ”Zwiedzaj, odkrywaj”, poświęcona historii, dziedzictwu kulturowemu i walorom turystycznym Kozienic. Stworzona w nowatorskiej formule, w j. pol. i niem., na zamówienie kozienickiej Szkoły Muzycznej, która latem gościła orkiestrę młodzieżową z Niemiec, nie tylko edukuje odbiorców, ale też promuje miasto, także poza granicami kraju. W ten sposób A. Dziuba wprowadziła popularną we współczesnej kulturze gamifikację do standardowej oferty bibliotecznej. Ze środków zewnętrznych rocznie realizuje podobne projekty o wartości kilkadziesiąt tys. zł.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Widząc potrzebę szkolenia lokalnej kadry bibliotekarskiej w zakresie wykorzystania nowych technologii, A. Dziuba przekazuje swoje umiejętności w zakresie podstaw kodowania i programowania robotów koleżankom z innych filii. Obecnie w 4. placówkach prowadzi takie zajęcia, a roboty wypożycza z Mediateki. Prowadzi też szkolenia dla bibliotekarzy z pow. kozienickiego n.t. uatrakcyjnienia pracy z dziećmi i młodzieżą i wykorzystywania nowych technologii w pracy bibliotekarza.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W 2021 zorganizowała 3 spotkania z pisarzami na platformie StreamYard, dającej możliwość bezpłatnej transmisji przez media społecznościowe. Czytelnicy mogli zdalnie brać w nich udział, komentując i zadając pytania. Spotkania te, wyświetlone przez 8928 użytkowników na FB, dotarły do szerszego grona odbiorców, niż te w tradycyjnej formie. Na bibliotecznych serwisach A. Dziuba tworzyła atrakcyjne posty ze zdjęć i filmów, organizowała konkursy i akcje czytelnicze oraz amatorski film oparty na motywach Balladyny, opracowany przez zespół Mediateki, opublikowany na bibliotecznym FB, który obejrzało 1910 osób.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

  • A. Dziuba od 2005 r. prowadziła czytelnię Ikonk@ tworząc program zajęć z dziećmi oraz kursy edukacji cyfrowej seniorów „Dojrz@łośćwsieci” (zaliczyło je kilkaset osób), które po przeszkoleniu bibliotekarek rozszerzyła na placówki filialne.
  • W 2015. A. Dziuba została kierownikiem nowo utworzonej Mediateki. Przez 6 lat wypracowała kierunki działań, a realizując różne projekty pozyskała nowe urządzenia, które uczyniły z kozienickiej Mediateki wiodącą placówkę tego typu w Polsce. Położyła nacisk na pracę z młodzieżą, organizując Festiwal komiksu (2016-18), cykl warsztatów Wykiełkuj na rynku pracy (od 2016), Matura z historii (2016-17), Matura z matematyki (2018-22). Z zespołem bibliotekarzy i czytelników realizowała w przestrzeni miejskiej Narodowe Czytanie (2016-2020) tworząc cykliczną imprezę czytelniczą przyciągającą co roku więcej odtwórców i odbiorców wydarzenia.

Cechy osobowościowe

Do najważniejszych cech A. Dziuby należy kreatywność w myśleniu i działaniu, rodząca oryginalne pomysły i rozwiązania. Towarzyszy temu odpowiedzialność, pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celów, co sprawia, że A. Dziuba ma pozytywny wpływ zarówno na pracę Mediateki, którą kieruje, jak też całej biblioteki. Ambicja i dążenie do osobistego rozwoju stawia ją w rzędzie najbardziej wartościowych pracowników średniego pokolenia. Ma dar zjednywania ludzi, potrafi budować trwałe relacje z współpracownikami i czytelnikami, którzy chętnie angażują się w jej różnorodne projekty. Dzięki temu Mediateka cieszy się uznaniem i należy do czołowych placówek tego typu na Mazowszu.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP