Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Magdalena Gomułka

St. bibliotekarz-instruktor
Biblioteka Śląska w Katowicach, Dział Instrukcyjno-Metodyczny

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
11 lat pracy w bibliotece

Śląski Bibliotekarz Roku 2021


 

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

Jako wolontariuszka w grupie bibliotekarzy New Professionals Special Interest Group (NPSIG) IFLA, M. Gomułka należy do wąskiego grona polskich bibliotekarzy, którzy działają aktywnie na arenie międzynarodowej. W minionym roku, na Szczycie Cyfrowym IGF w Katowicach (6-10.12.2021) zaprezentowała działania polskich bibliotek naukowych, szkolnych i publicznych w obszarze kształcenia umiejętności cyfrowych. Podczas sesji koalicji DC-PAL Public Access przedstawiła prezentację pt. Polish libraries and community-based digital inclusion (Biblioteki polskie a społeczna integracja cyfrowa), która była rezultatem kilkumiesięcznych badań własnych i kwerendy w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN. Mobilizując środowisko bibliotekarskie w kraju zdołała też stworzyć grupę 30 bibliotekarzy i pracowników organizacji pozarządowych uczestniczących w obradach IGF w formule zdalnej i stacjonarnej w Katowicach.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego 

Od 2012 r. jest członkiem Koła SBP przy Bibliotece Śląskiej, a od 2017 r. sekretarzem Zarządu Okręgu SBP w Katowicach. Zachęca i mobilizuje kolegów z pracy do aktywnego udziału w krajowych i zagranicznych inicjatywach. W minionym roku dzięki niej wielu z ich wzięło udział, np. w projekcie edukacyjnym FRSI „Nie siedź-sieciuj” oraz w kongresie IFLA WLIC 2021 online, a dyrekcja BŚ opłaciła im dostęp do obrad tego kongresu. Wdrożony też został projekt edukacyjny jej autorstwa Erasmus + Bibliotekarze = Nowe Technologie (dofinansowanie ze środków UE, realizacja grudzień 2021 - listopad 2022), który pozwala pracownikom BŚ na udział w wyjazdach szkoleniowych do szwedzkich bibliotek oraz w zagranicznych kursach językowych i specjalistycznych.
M. Gomułka koordynowała ponadto organizację konkursu muzycznego NPSIG Music Contest 2021, w ramach grupy IFLA NPSIG. Dzięki działaniom promocyjnym zainteresowała tym konkursem polskich bibliotekarzy (w efekcie wśród 70 piosenek z 17 krajów aż 26 utworów pochodziło z polskich bibliotek) i pozyskała krajowych oraz zagranicznych fundatorów nagród konkursowych (PWM, firmę Legimi, IAML i Bibliotekę AM w Katowicach).
Brała też aktywny udział w panelu dyskusyjnym Coach-Surfing or Coach-Potato na konferencji online Stowarzyszenia Bibliotek Niemieckich DBT Bibliothekartag 2021 oraz była moderatorką sesji Music in the Library World na Kongresie IFLA WLIC 2021.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Dzięki umiejętności pracy w formule zdalnej nabytej w IFLA, kandydatka odważnie organizowała spotkania online. Moderowała blisko 30 webinariów i spotkań online w jęz. pol. i ang., w tym dla dyrektorów bibliotek publicznych w powiatach woj. śląskiego, członków Koła SBP przy BŚ, grupy roboczej śląskich uczestników projektu „Nie siedź-sieciuj”, comiesięcznych zebrań grupy NPSIG i otwartych spotkań integracyjnych „NPSIG Happy Hour”.
We współpracy z IFLA oraz SBP zorganizowała też dodatkowe spotkanie online w jęz. ang. Libraries helping build a people-centred internet: connectivity, content and acompetence, które towarzyszyło Szczytowi Cyfrowemu IGF. Wzięło w nim udział 31 uczestników z całego świata, a prelegentami byli pracownicy polskich bibliotek, FRSI, Biblioteki Narodowej w Singapurze, IFLA oraz EIFL.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

  • Przewodnicząca grupy IFLA New Professionals Special Interest Group (kadencja 2019-2021; zespół liczył 12 członków z całego świata)
  • Krajowa koordynatorka międzynarodowego projektu International Librarians Network (2013-2016; koordynacja 6 rund projektu)

Cechy osobowościowe

M. Gomułka wykazuje się sumiennością i dużym zaangażowaniem w swojej pracy. Jest osobą otwartą, nie bojącą się wyzwań i pozytywnie nastawioną do ludzi. Jako instruktor ma stały kontakt z bibliotekarzami, informuje ich o działalności bibliotek zagranicznych i zachęca do włączania się w międzynarodowe projekty. Jej aktywność inspiruje innych do podejmowania dodatkowych działań. Działalności społecznej poświęca swój wolny czas podkreślając przy tym, że członkostwo w SBP dało Jej poczucie wspólnoty z krajowym i międzynarodowym środowiskiem zawodowym bibliotekarzy.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP