Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Monika Łapińska

Kierownik Filii nr 4
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie i polonistyczne
8 lat pracy w bibliotece

Podlaski Bibliotekarz Roku 2021 

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

Pod kierownictwem M. Łapińskiej Filia nr 4 stała się prężną i nowoczesną placówką, wyróżniającą się w 2021 r. swoją działalnością na tle filii bibliotecznych w woj. podlaskim. Niewątpliwym sukcesem, szczególnie w czasie pandemii jest wzrost liczby czytelników. Na co dzień M. Łapińska dba o wizerunek biblioteki, regularnie umieszczając informacje na portalu FB, stronie internetowej Książnicy Podlaskiej oraz przekazując lokalnej prasie materiały o realizowanych w Filii inicjatywach. Systematycznie buduje katalog elektroniczny zbiorów w programie Patron. W 2021 opublikowała też w czasopiśmie "Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego", artykuł o działalności placówki oraz realizowanym projekcie pt. „Akademia Rodzinna”.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

M. Łapińska była twórcą i koordynatorką projektu „Akademia Rodzinna” dofinansowanego w ramach programu MKDNiS „Promocja czytelnictwa 2021”, które pozwoliło odbiorcom poszerzyć swoje kompetencje rodzicielskie, ucząc jak twórczo spędzać czas z dziećmi i budować dobre relacje rodzinne. Duże zainteresowanie (ponad 350 uczestników), przyczyniło się do ugruntowywania wizerunku biblioteki jako miejsca, w którym można rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Nawiązała też współpracę z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, który wraz z norweskim Arendal Adult Learnig Centre realizuje projekt Moja ulica, moje osiedle, moje miasto.
Ponadto wspierała działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, prowadziła zajęcia czytelnicze, lekcje biblioteczne, warsztaty dla różnych grup użytkowników, opracowała grę czytelniczą – Literackie Bingo, włączała się do ogólnopolskich akcji bibliotecznych (np. Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek) oraz wydarzeń upamiętniających rocznice narodowe.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

M. Łapińska systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i chętnie dzieli się z innymi wiedzą i umiejętnościami. W 2021, w ramach I Podlaskiego Spotkania Bibliotekarzy, prezentowała działalność Filii w zakresie animacji czytelnictwa i kultury literackiej. Jest autorką pomocy metodycznych do pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym, opracowany przez nią scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku szkolnym (13-15 lat) pt. W krainie Tolkiena został opublikowany w Głosie Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego nr 1(20).

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W 2021 Kandydatka szkoliła on-line pracowników filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej n.t. form pracy z czytelnikiem. Prowadziła też spotkania on-line z przedszkolakami i uczniami oraz Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w tej samej formie. Z jej inicjatywy, we współpracy z jednym z białostockich przedszkoli, powstała impreza cykliczna pt. Czytanie na dywanie online.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

M. Łapińska koordynowała dwa projekty z programu „Partnerstwo dla Książki”. W 2017 było to Laboratorium słowa, a w 2018 A, chodź… na słóweczko. Oprócz tego prowadziła młodzieżowy Klub Filmowy,,Kappa Film”, finansowany z projektu ,,Strefy innowacji” ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Lokalnego.

Cechy osobowościowe

Cechuje ją samodzielność i odwaga w podejmowaniu decyzji oraz kreowaniu ciekawych inicjatyw. Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości  jej działania są nowatorskie i skuteczne, co przekłada się na wzrost czytelnictwa w Filii nr 4 oraz integrację społeczności lokalnej. Łatwe adaptowanie się do nowych okoliczności i radzenie sobie w trudnych sytuacjach to kolejne zalety M. Łapińskiej, które przydały się w czasie pandemii, gdy plany pracy Filii trzeba było na bieżąco modyfikować. M. Łapińska ma też cechy dobrego lidera – umiejętnie kieruje pracą i zespołem, w zrównoważony sposób dzieli obowiązki pracowników Filii, rzetelnie ocenia i docenia ich pracę. Systematycznie dba też o własny rozwój zawodowy i wciąż podejmuje nowe działania, realizując ambitne, ponadpodstawowe zadania.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP