Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Elżbieta Olszta

Bibliotekarz
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z s. w Mszanowie – Biblioteka w Jamielniku

wykształcenie: wyższe
17 lat pracy w bibliotece

Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2021 

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

E. Olszta podejmuje szereg działań w gminie i w powiecie, aby promować Bibliotekę w Jamielniku i robi to skutecznie. Dzieje się tak za sprawą lokalnej prasy, zwłaszcza „Gazety Nowomiejskiej” i „Gazety Olsztyńskiej”, z którymi ściśle współpracuje i które opisują działalność biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem gromadzonych zbiorów regionalnych. Przedstawiają też nietuzinkową działalność E. Olszty oraz jej zaangażowanie wielokrotnie wykraczające poza zakres obowiązków (zob. weekendowe wydanie „Gazety Olsztyńskiej” z 29-30.05.2021, gdzie w dziale „Bez Gorsetu – Kobiety Kultury” zamieszczono jej sylwetkę jako jedynej kobiety z powiatu nowomiejskiego).
E. Olszta współpracuje też z lokalną szkołą, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich i KGW „Kogel-Mogel”. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik, które swoją siedzibę ma w Bibliotece. Cieszy się bardzo dużym zaufaniem członków wymienionych instytucji i organizacji.
Dzięki pracy i zaangażowaniu E. Olszty Biblioteka została wyróżniona w Grywalizacji i w konkursie „Podaj dalej,” organizowanych przez WBP w Olsztynie, w ramach projektu DKK.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Z inicjatywy E. Olszty Biblioteka od kilku lat gromadzi regionalne dokumenty piśmiennicze i materialne (numizmaty oraz militaria), które są prezentowane w Lokalnej Izbie Pamięci. Na prośbę lokalnych instytucji czy organizacji wystawy tych pamiątek są eksponowane podczas różnego rodzaju uroczystości państwowych i patriotycznych. W 2021 E. Olszta powiększyła ten zbiór o ok. 300 świadectw minionej epoki.
Mimo, że jamielnicka Biblioteka jest niewielką, jednoetatową, wiejską placówką E. Olszta swoim entuzjazmem potrafi zachęcić wszystkie grupy wiekowe mieszkańców do aktywnego włączenia się w życie biblioteki: uczestniczenia w spotkaniach autorskich, historycznych, działaniach Dyskusyjnego Klubu Książki czy Klubu Seniora. Z myślą o aktywizacji młodych czytelników prowadzi również lekcje biblioteczne oraz głośne czytanie bajek w formie zajęć literacko-teatralnych. Jest współorganizatorem wiejskich imprez, np. „Święta Sobótki” z udziałem Telewizji Kopernik z Olsztyna, w której wzięło udział ok. 400 osób. Jako autorka scenariusza sobótkowego pochodu stała sie bohaterką telewizyjnego nagrania. Własnoręcznie wykonała też okolicznościowe kotyliony dla całej społeczności gminnej z okazji Gminnych Dożynek i Święta Niepodległości. Z jej inicjatywy powstało i pod jej nadzorem działa w Jamielniku „nakrętkowe serce”, pomagające zbierać fundusze na rzecz chorych dzieci przez portal „Siepomaga”, W wieku 55 lat E. Olszta zaczęła promować zdrowy styl życia. Od ubiegłego roku morsuje – do czego zachęca innych, przy okazji promowania pasji użytkowników biblioteki na profilu na FB - oraz wiosłuje w Iławskich Smokach Jezioraka.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W 2021 z powodu pandemicznych obostrzeń, E. Olszta przeniosła działalność Biblioteki do sieci, wykorzystując do tego jej profil na FB. Zrealizowała 4 spotkania autorskie: dwa z pisarkami oraz dwa z interesującymi osobami. Zaangażowała uczniów i osoby dorosłe do „Narodowego Czytania – Moralności pani Dulskiej”, zrealizowała montaż słowno-poetycki „W świecie krasnoludków” i zorganizowała 2 wystawy online: „Moja wieś ukochana” oraz „Demony, duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur”.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

  • Pozyskanie grantu w 2020 r. w wysokości 15 tys. zł na remont Lokalnej Izby Pamięci, która mieści się w siedzibie biblioteki.
  • Dwukrotne wyróżnienie przez Wójta Gminy. Za działania na rzecz lokalnej społeczności otrzymała „Laur – Zasłużony dla Dobra Wspólnego”.

Cechy osobowościowe

Dominujące cechy E. Olszty to: komunikatywność - umie rozmawiać z każdym, kto przychodzi do biblioteki - oraz operatywność w działaniu, zawsze energicznym, sprawnym i skutecznym. Chętnie pomaga wszystkim, którzy tego potrzebują, angażując się w akcje społeczne czy zbiórki charytatywne. Jej znakiem rozpoznawczym jest duże poczucie humoru, dzięki któremu potrafi śmiać się nie tylko z sytuacji, które ją spotykają, ale także, co rzadkie, z samej siebie. Jest przy tym osobą, która szczerze mówi to, co myśli, zawsze w kulturalny i wyważony sposób bez urażania kogokolwiek.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP