Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Krystyna Pawłowska

Kierownik
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Międzyrzecz (Międzyrzecki Ośrodek Kultury)

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
41 lat pracy w bibliotece

Lubuski Bibliotekarz Roku 2021Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

BPGiM Międzyrzecz to prężna placówka realizująca wiele ciekawych przedsięwzięć o znaczeniu ponadlokalnym. K. Pawłowska promuje te działania publikując zapowiedzi i relacje z bibliotecznych inicjatyw na łamach lokalnych gazet: „Powiatowa” i „Przekrój Lokalny” oraz w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz Lubuski”, zamieszcza też nagrania filmowe na YouTube w ramach projektu TV na mur beton i prowadzi stronę www Biblioteki, jej profil na FB oraz profil FB Międzyrzeckiego Salonika Literackiego.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2021 r. K. Pawłowska wprowadziła nowe usługi informacyjne dla lokalnej społeczności umożliwiając dostęp do darmowej wypożyczalni Academica i korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
Ze Stowarzyszeniem Wsi Bukowiec „Działajmy razem” uczestniczyła w projekcie TV na mur beton – międzyrzeckiej telewizji internetowej, realizowanym od września 2020 do października 2021 (dofinansowanie w wys. 60 000 zł). W jego ramach przygotowano 26 interesujących nagrań filmowych publikowanych na YouTube, m.in. wywiady z reżyserem i aktorami grającymi w spektaklu „Pinokio”, uzdolnioną młodzieżą, bibliotekarzami i poetami z Międzyrzeckiego Saloniku Literackiego. Pod jej nadzorem przygotowano plenerową wystawę mobilną: 75-lecie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu, samochodową grę miejską: Tajemnice międzyrzeckiego kustosza (z Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie), szkolenia i warsztaty z tworzenia gier na tabletach (z Firmą Tam Tu), questy w Międzyrzeczu, Nietoperku, Górzycy. Zorganizowano też szereg spotkań autorskich m.in. z podróżnikami (wespół ze Stowarzyszeniem Twórcze Horyzonty ze Wschowy) oraz z regionalistami i badaczami historii (z Towarzystwem Historycznym Ziemi Międzyrzeckiej), a także promocję najnowszych publikacji dotyczących historii tej Ziemi.
Wiele imprez przygotowano dla dzieci i młodzieży. W projekcie ekologicznym RE.akcja 2021 zrealizowano wspólnie z nauczycielami plastyki konkurs dla uczniów szkół podstawowych, na zakładkę do książki: Zmieniamy siebie, zmieniamy świat, promującą ekologiczne zachowania. Dzięki wspólnej akcji czytelników i bibliotekarzy Przerwa na wspólne czytanie Biblioteka otrzymała zestaw książek wartości 500 zł oraz papierowy teatrzyk Kamishibai. Do sukcesów zaliczyć należy też publikacje wydane w 2021 staraniem Biblioteki: antologię twórców międzyrzeckich: Innymi słowy oraz bajeczki dla dzieci: Ślimaczek Sebastian Tatiany Bordy.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Współpracując z instruktorem powiatowym K. Pawłowska otacza merytoryczną opieką 12 bibliotek w powiecie. Ma bardzo dobre relacje z kadrą, służy doświadczeniem, wiedzą i inspiruje do podnoszenia kwalifikacji. Osiągnięcia lokalnych bibliotekarzy przedstawia w wywiadach prezentowanych na kanale YouTube w projekcie TV na mur beton, w ramach którego organizuje też szkolenia dla nich.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Oprócz prowadzenia profilu Biblioteki (w oprogramowaniu WordPress) i Międzyrzeckiego Saloniku Literackiego na FB, K. Pawłowska brała udział w realizacji nagrań filmowych na YouTube, transmisji spotkań autorskich dla dzieci i cyklu Spotkania z książką na FB, organizacji szkoleń na platformie Teams (projekt TV na mur beton). Opracowała materiały graficzne w programie Canva, Flipsnack oraz scenariusze gier miejskich (jedna z fabułą) we współpracy z Firmą TamTu. Nadzorowała też udział międzyrzeckich bibliotekarzy w przygotowaniu i publikacji kalendarza adwentowego online

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

  • Remont Biblioteki w l. 2014-2015 za ponad 2,4 mln zł. Zmodernizowany budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, unowocześniono wnętrza, wyposażenie, uzupełniono sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy.
  • Udział w warsztatach dziennikarstwa reportażowego (2019) w ramach projektu TV na mur beton. Nabyte umiejętności: obsługa i dobór sprzętu zakupionego w ramach projektu, realizacja reportażu, montaż zarejestrowanego materiału m.in. w programach: Pinnacle Studio 22 i DaVinci Resolve.

Cechy osobowościowe

Cechuje ją energiczność, kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, w których doskonale się odnajduje jak szkolenia i warsztaty, wywiady, opracowywanie scenariuszy, czy praca redakcyjno-wydawnicza. Profesjonalnie kieruje zespołem bibliotekarzy, dzięki czemu Biblioteka realizuje wiele interesujących przedsięwzięć integrując jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP