Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Joanna Puchacz

Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
49 lat pracy w bibliotece

Lubelski Bibliotekarz Roku 2021


Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

Największym sukcesem J. Puchacz w 2021 r. było oddanie do użytku siedziby Biblioteki po kapitalnym remoncie i modernizacji na co, dzięki swoim staraniom, uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 944 000 zł, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020), ze środków MKiDN. Zabytkowy budynek Synagogi z 1686, w którym Biblioteka funkcjonowała od lat 90. XX w., został poddany rewitalizacji pod okiem konserwatora zabytków, a jego wnętrza zaprojektowane przez architekta, zgodnie z potrzebami współczesnej biblioteki, wyposażono w nowe meble i nowoczesny sprzęt. Tak odnowiona Biblioteka doskonale łączy tradycję z wymogami XXI w. i jako instytucja kultury może z powodzeniem pełnić role wizytówki miasta.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Z inicjatywy J. Puchacz Biblioteka przystąpiła do projektu „Koduj_Pro”, dzięki któremu użytkownicy mogą bezpłatnie skorzystać z profesjonalnych kursów programowania i obsługi baz danych SQL na platformie LNU: wg. języków Pyton i SQL na poziomie podstawowym. Bezpłatny pakiet Koduj_Pro wypożyczany jest czytelnikowi na 3 tygodnie z obowiązkiem zwrotu do biblioteki po tym czasie. Z kolei udział w programie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” ph. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2020” pozwolił poszerzyć dostęp do zbiorów dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wieloletnią tradycją odbyły się też spotkania z niezwykłymi osobami. W 2021 Biblioteka gościła m.in.: Margarett Borroughdame - autorkę książek dla dzieci, Sarę Netanjahu - żonę premiera Izraela, amerykańskiego fotografa Roberta Dawsona, kompozytora Krzesimira Dębskiego, aktorkę Laurę Łącz oraz wielu innych.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Dokonania J. Puchacz i jej postawa to najlepsza promocja zawodu bibliotekarza. Uprawiając go niemal pół wieku ma ogromne doświadczenie, które idzie w parze z otwartością na nowości technologiczne oraz innowacyjne zmiany w działalności biblioteki. Nie spoczywa na laurach: w 2021 r. uczestniczyła w spotkaniach, warsztatach, seminariach organizowanych przez WBP w Lublinie, MiPBP w Biłgoraju oraz dostępnych drogą online, po czym zdobytą wiedzą chętnie dzieliła się z bibliotekarzami.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W tym czasie, pracownicy pod kierunkiem J. Puchacz realizowali wiele przedsięwzięć bibliotecznych takich jak spotkania, konkursy czy udzielanie odpowiedzi na kwerendy w trybie online wykorzystując stronę internetową Biblioteki i portal na FB. W mediach społecznościowych prowadzono kampanię informacyjną jak korzystać z internetowych zasobów bibliotecznych np. POLONY. Tam też udostępniono opracowane przez bibliotekarzy publikacje: Spacerkiem po tarnogrodzkich cmentarzach, Rzecz o nietuzinkowej tarnogrodziance Kazimierze Dyjak, Tarnogrodzki ślad pod Monte Cassino, Drogowskazy wiary. Kapliczki i krzyże przydrożne ziemi tarnogrodzkiej, Pamięci Wysiedlonych 1943. Opracowano i nagrano w studiu dzieje: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie, Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, Kościółka pw. św. Rocha, Cerkwi pw. Świętej Trójcy i Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Wśród wcześniejszych osiągnięć J. Puchacz na uwagę zasługuje utworzenie w Bibliotece dwóch nietuzinkowych kolekcji tj. jedynego w Polsce Muzeum Nożyczek, które powstało z jej inicjatywy w 2012 r. i dziś liczy ok. 150 różnorodnych, często unikatowych eksponatów oraz Regionalnej Izby Pamięci gromadzącej zabytkowe maszyny rolnicze, ubiory, zdjęcia i dokumenty z Tarnogrodu i okolic.
Ponadto ważnym dokonaniem jest „Słownik potocznej mowy tarnogrodzkiej”, który opracowała według autorskiego projektu Zabawa z językiem polskim uzyskując dotację na ten cel w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty - dodaj do ulubionych”.

Cechy osobowościowe

J. Puchacz to osoba, która z zaangażowaniem wykonuje swoją pracę podejmując nowe wyzwania, a swoim ogromnym doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. Kreatywna, życzliwa, otwarta na ludzi, ceni pracę zespołową. Skutecznie współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury oraz środowiskiem lokalnym, co ma bardzo pozytywny wpływ na postrzeganie, funkcjonowanie i rozwój biblioteki. Aktywnie działa także na innych polach związanych z kulturą i życiem społecznym.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP