Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Ewa Zamiara

Dyrektor
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

wykształcenie: średnie bibliotekarskie i wyższe pedagogiczno-administracyjne
38 lat pracy w bibliotece

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2021


Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

1 lipca 2021 r., E. Zamiara oddała do użytku dwa nowe obiekty biblioteczne o pow. ponad 1000 m 2, dwukondygnacyjny dla M-GBP w Margoninie i parterowy dla Filii w Lipinach (koszt 7 mln zł, w tym 2,mln. z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) z platformą dla niepełnosprawnych ruchowo, tarasowymi czytelniami letnimi, salą konferencyjną ze ścianką jezdną i lustrami do zajęć rytmicznych, aranżowaną wg. potrzeb, pokojami do pracy twórczej i wrzutniami do książek, sprzętem nagłaśniającym i teleinformatycznym oraz wyodrębnieniem stref czytelniczych. Działania promowała na stronie internetowej Biblioteki, FB, Instagramie, kanale YouTube, lokalnych i regionalnych mediach: „Czas na Margonin”, www.kulturalnymargonin.pl, www.asta24.pl, chodziez.nasze miasto.pl. Na otwarcie nowych obiektów bibliotecznych, kierując się zasadą korzystania z dobrych praktyk, zaprosiła bibliotekarzy z trzech powiatów wielkopolskich.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Rozbudowała zakres usług o dostęp do bazy e-booków na platformie Legimi. Ze środków uzyskanych w konkursach MKDNiS zrealizowała 3 projekty: Czytelnik na tropie!! (8 warsztatów literacko-detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych z udziałem osób znanych medialnie); Nowoczesny Senior w bibliotece (12 warsztatów o charakterze edukacyjnym dla 120 osób 60+, a także kupno 6 tabletów oraz książek z wielkimi literami dla osób słabowidzących i seniorów); Mała książka-wielki człowiek (głośne czytania w Bibliotece i na FB pt. „Bajkowym pociągiem po skarby jesieni" dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat a także rozwijające kompetencje cyfrowe zajęcia z programowania robotów LEGO).
W ramach projektu Pociąg do książek (środki z Fundacji PZU) przekształciła przestrzeń na zewnątrz biblioteki w miejsce atrakcyjne dla małych dzieci oraz dla nich zakupiła książeczki dotykowe.
W trosce o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego utworzyła na stronie Biblioteki zakładkę regionalną „Dawny Margonin” umożliwiając tworzenie cyfrowej biblioteki historii miasta i okolic z prywatnych zbiorów mieszkańców, zawierającej zdjęcia dawnych wydarzeń i obiektów, dokumenty i relacje z życia osobistego, z dziejów instytucji i organizacji lokalnych itp., co pozwala poznać przeszłość miasta i aktywizuje miejscową społeczność. Nową ofertą E. Zamiary dla dorosłych jest grupa „Teatru Czytanego”, która podczas spotkań przypomina klasykę literatury i wybrane fragmenty znanych sztuk teatralnych np. „Romeo i Julia” Szekspira.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W Tygodniu Bibliotek na FB Biblioteki czytane były przez bibliotekarkę bajki dla najmłodszych, a dla dorosłych fanów dobrej książki i kina oraz wiedzy z literatury prowadzono quizy. FB Biblioteki wykorzystywała także do promocji nowych nabytków, do zamieszczania plakatów zapraszających na wydarzenia biblioteczne oraz relacji z przeprowadzonych działań.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Korzystając z programu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” zdobyła środki na budowę nowego obiektu o pow. 159 m2, dla Filii bibliotecznej w Radwankach, który dostosowany do potrzeb i oczekiwań różnych grup użytkowników, pełni funkcję centrum kulturalnego wsi. Przeprowadziła komputeryzację M-GBP w Margoninie i trzech filii w programie SOWA, z uruchomieniem usług: katalogu zbiorów on-line i e-konta.

Cechy osobowościowe

Ewa Zamiara jest osobą kreatywną i konsekwentną, rozpoznawalną w środowisku. Zna potrzeby społeczności lokalnej, umie rozmawiać z ludźmi i wyszukiwać grupy, do których kieruje ofertę biblioteki. Posiada zdolność prognozowania ekonomicznego i potrafi skutecznie pozyskiwać fundusze na realizację projektów umożliwiających rozwój bibliotek oraz czytelnictwa i kultury społeczności lokalnej. Jest lokalnym autorytetem. Ma dobre, ugruntowane, partnerskie relacje z władzami samorządowymi, w efekcie czego budowa trzech obiektów bibliotecznych stała się faktem. Swoją wizję biblioteki realizuje współpracując z bibliotekami szkolnymi i Uniwersytetem Trzeciego Wieku.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP