Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Anna Żmudzińska

Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach

wykształcenie: wyższe
5 lat pracy w bibliotece

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2021Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

Dzięki A. Żmudzińskiej, która w 2021 r. pozyskała dodatkowe środki w wys. 302 584 zł zrealizowano projekty takie jak: E-Biblioteka – słuchaj i czytaj on-line (wypożyczanie e-audiobooków z poziomu katalogu bibliotecznego oraz aplikacji mobilnej na smartfony i tablety), Książkomat dla kielczan (stanął przy Mediatece - Filii nr 7) oraz zakupiono czytniki kart bibliotecznych w postaci QRCode. Rozszerzono też ofertę biblioteczną dla różnych grup wiekowych i osób ze specjalnymi potrzebami, w tym możliwość korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA, co przełożyło się na wzrost nowo zapisanych czytelników o 24%, wypożyczeń o 26% i odwiedzin w filiach MBP o 10 % w porównaniu do roku 2020.
Służyła temu także szeroka promocja Biblioteki, jej działań i osiągnięć w mediach ogólnopolskich, lokalnych, społecznościowych (wywiady dla prasy, radia, TV, materiały informacyjne itp.), o co zadbała A. Żmudzińska. 

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Oferta biblioteczna w 2021 r. bogata pod względem treści i formy była adresowana do każdego typu czytelnika. Większość projektów realizowano we współpracy z instytucjami i organizacjami. Koordynację i nadzór nad całością sprawowała A. Żmudzińska. W ofercie dla osób ze specjalnymi potrzebami znalazły się projekty: Niebieska Strefa, dzięki której Mediateka została pierwszą biblioteką w Polsce przystosowaną dla osób w spectrum autyzmu oraz z zaburzeniami komunikacyjnymi; Cyfrowi Wędrowcy zapewniający szkolenia dla czytelników; Zamknij oczy, zobacz więcej – świat otwarty dla niewidomych (przekazanie przez Stowarzyszenie „Larix” 2848 tytułów elektronicznej „książki mówionej”).
Do największych przedsięwzięć należał pierwszy w Kielcach, trzydniowy festiwal literacki Pociąg do literatury. I Herling-Grudziński Festiwal (we współpracy ze Wzgórzem Zamkowym – OMPiO), na który składały się spotkania ze znanymi pisarzami, artystami, panele dyskusyjne z udziałem znamienitych rozmówców, wycieczki, gry miejskie, a także targi książki z udziałem wydawnictw z całej Polski. Podobne tematycznie projekty to: „Taniec w literaturze” (zrealizowany z Kieleckim Teatrem Tańca); PoLEMizuj z nami - projekt z okazji Roku Lema; Wieczory kulturalno-językowe dla lokalnej społeczności w bibliotece językowej (we współpracy z RCW); Modna L’ektura (współpraca z portalem L’editorial, recenzje książek pisane przez bibliotekarzy).
Były też projekty adresowane do dzieci i młodzieży: Irlandia w szkole (współpraca m.in. z Ambasadą Irlandii w Polsce, Fundacją Kultury Irlandzkiej: wystawa, warsztaty online, filmy); Przesadzamy z czytaniem (współprac z Lexeme: logopedia i edukacja); BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece (współpraca z Muzeum Zabawek i Zabawy: warsztaty dla dzieci); udział MBP w kolejnych edycjach (2020/2021 i 2021/2022) kampanii Mała książka – wielki człowiek (Instytut Książki). W ramach promocji lokalnych twórców odbyły się wernisaże prac Krzysztofa Błachuta, Elżbiety i Aleksandry Wiktorii Nowak, wystawa kolekcji Bartłomieja Zapały, spotkania z ludźmi kultury i nauki: Ryszardem Biskupem, dyrektorem Teatru „Kubuś”, prof. Agnieszką Kasińską-Metryką, prof. Rafałem Dudałą z UJK.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Staże (ze środków UE) zorganizowano dla 11 osób, w tym dla 8 studentek UJK w Kielcach. Pracę filii nr 7 i 9 wspierało 5 wolontariuszy. Pracownicy uczestniczyli w 80 szkoleniach, konferencjach, warsztatach i seminariach (głównie online) organizowanych m.in. przez: BN, WBP w Kielcach i SBP.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Poszerzenie przez Bibliotekę oferty e-booków, e-audiobooków; filmy instruktażowe i grafiki dotyczące korzystania z nowych urządzeń, aplikacji, zbiorów online, relacje z wydarzeń na stronie internetowej, FB i kanale YouTube (w tym relacje LIVE); konkursy internetowe dla czytelników; zajęcia online dla dzieci i młodzieży; nauka jęz. angielskiego oraz ciekawostki na temat kultury innych krajów przygotowane przez wolontariuszy z RCW; promocja książek.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Nominacja do nagrody Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2018 i 2020; Znak Jakości przyznany przez Europejski Korpus Solidarności w zakresie wolontariatu dla MBP w Kielcach (2020); wyróżnienie w konkursie organizowanym przez SBP na najciekawsze wydarzenie zorganizowane online dla młodych czytelników podczas Tygodnia Bibliotek 2020.

Cechy osobowościowe

Umiejętność kierowania zespołem, właściwego delegowania zadań, nawiązywania nowych kontaktów, współpracy z władzami samorządowymi i różnymi instytucjami, zdobywania sponsorów, komunikatywność, odporność na stres, pewność siebie, kreatywność, charyzma, dyspozycyjność, zaangażowanie, profesjonalizm.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP