Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Apel PIK o zrównanie VATu na e-booki

Data dodania: 25.05.2011

Apel PIK o zrównanie VATu na e-booki

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki apeluje do Rządu RP, aby zredukować podatek VAT dla wszystkich rodzajów publikacji książkowych, niezależnie od nośnika, na jakim zostają wydane, w tym publikacji dostępnych w internecie (e-booki). Obecna maksymalna stawka podatku VAT na e-booki (23%) stanowi istotną barierę w dostępie czytelników do tych publikacji.

Apel Polskiej Izby Książki:

Szanowny Pan
Maciej Grabowski
Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów

Do wiadomości:
Michał Boni
Szef Komitetu Politycznego
Prezesa Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Ministrze,

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Książki, jakie odbyło się w piątek 13 maja w Warszawie, jednogłośnie przyjęto następujący apel w sprawie zrównania stawek VAT na wszystkie publikacje książkowe, w tym na publikacje dostępne on-line oraz utrzymanie tej stawki na najniższym zredukowanym poziomie:

Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Książki w sprawie redukcji stawki podatku VAT na publikacje dostępne w internecie

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki apeluje do Rządu RP, aby w ramach konsultacji odnoszących się do „Zielonej Księgi” Komisji Europejskiej w sprawie podatku VAT podtrzymał stanowisko środowiska książki i innych środowisk twórczych, że należy zredukować w tym samym stopniu podatek VAT dla wszystkich rodzajów publikacji książkowych, niezależnie od nośnika, na jakim zostają wydane, w tym publikacji dostępnych w internecie (e-booki). Obecna maksymalna stawka podatku VAT na e-booki stanowi istotną barierę w dostępie czytelników do tych publikacji.

Z poważaniem

Dr Piotr Marciszuk
Prezes Polskiej Izby Książki

Źródło: Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP