Polecamy

Apel Stowarzyszenia Bibliotek Ukraińskich

Data dodania: 11.04.2022

Apel Stowarzyszenia Bibliotek Ukraińskich

Wzywamy bibliotekarzy całego świata o podpisanie naszego Apelu!

Bibliotekarze! Wesprzyjcie Ukrainę! Zerwijcie relacje z rosyjskimi bibliotekarzami, bibliotekami i stowarzyszeniami bibliotekarskimi!

Jako bibliotekarze oraz specjaliści z całego świata związani z nauką o informacji, wyznając uniwersalne i demokratyczne wartości, jesteśmy zobowiązani do zwalczania dezinformacji.

W obliczu brutalnej agresji wymierzonej przez Federację Rosyjską w Ukrainę i jej mieszkańców, w obliczu zbrodni na niewinnych cywilach, tysięcy ofiar, niszczenia miast oraz obserwowanej od dawna propagandy wspierającej putinowski reżim, w obliczu haniebnej dezinformacji dokonywanej przez rosyjskich bibliotekarzy i biblioteki:

* uznajemy nieuzasadnioną rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie oraz przemoc wymierzoną w pokojowy naród ukraiński za zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości;
* wstrzymujemy wszelką współpracę oraz zaprzestajemy jakichkolwiek kontaktów środowiskowych z rosyjskimi instytucjami, bibliotekarzami, bibliotekami oraz stowarzyszeniami bibliotekarskimi;
* wzywamy międzynarodowe środowiska i organizacje naukowe, edukacyjne i kulturalne o wykluczenie ze swoich szeregów rosyjskich bibliotekarzy, bibliotek i stowarzyszeń bibliotekarskich;
* wzywamy rządy całego cywilizowanego świata do militarnego wsparcia walczącej Ukrainy oraz do zaprzestania jakiejkolwiek współpracy z Federacją Rosyjską.

Jednocześnie jesteśmy głęboko przekonani, że siły zjednoczonego i wolnego świata przezwyciężą mrok i jarzmo śmierci narzucone Ukrainie przez Rosję i jej armię.

Podpisz Apel: https://forms.gle/S61k8L4TUAvU8RgW8
Lista sygnatariuszy: https://cutt.ly/fFtNx1T


We appeal to librarians around the world to sign our Statement!

Librarians! Stand with Ukraine! Ban all relations with Russian librarians, libraries, and library associations!

We, librarians and information professionals around the world, adhere to universal and democratic values and are committed to combating misinformation.

Given the brutal armed aggression against Ukraine and its people by the Russian Federation, the torture of civilians, the thousands of deaths, and the destruction of civilian infrastructure, as well as the long-running propaganda activities in support of the Putin regime and the disgraceful information manipulation by Russian librarians and libraries, we:

* recognize Russia's unjustified war against Ukraine as aggressive, and the actions of the Russian army against the peaceful Ukrainian people as a war crime and crime against humanity;
* stop all cooperation and professional connections with the institutions of the Russian Federation and Russian librarians, libraries, and library associations;
* appeal to the international organizations in scientific, educational and cultural areas to exclude all Russian librarians, libraries, and library associations from their membership;
* ask governments of all civilized countries for military assistance to Ukraine and stop any cooperation with Russian Federation.

We are convinced that by uniting, the civilized world will overcome the darkness and death borne by Russia and the Russian army.

Sign the Statement https://forms.gle/S61k8L4TUAvU8RgW8
List of signatories https://cutt.ly/fFtNx1T


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP