Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2021

Data dodania: 14.04.2022

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2021

Protokoł Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego z przeprowadzenia wyboru publikacji do nagrodzenia za rok 2021

Komisja Nagrody otrzymała do 15 marca 2022 r. 4 nominacje wraz z uzasadnieniami. W każdej kategorii znalazła się jedna publikacja.
Po zatwierdzeniu końcowej listy nominacji Komisja Nagrody w składzie: prof. Wiesław Babik, prof. Ewa Głowacka, dr hab. Artur Jazdon, prof. Maria Juda, prof. Barbara Sosińska-Kalata, dr hab. Jadwiga Konieczna, dr hab. Bogumiła Staniów, dr hab. Marzena Świgoń, dr hab. Anna Tokarska, dr hab. Jadwiga Sadowska (przewodnicząca Komisji) w dniach od 30 do 31 marca przeprowadziła głosowanie, które odbyło się w trybie e-mailowym.  
Zgodnie z Regulaminem wskazane do nagrodzenia publikacje powinny otrzymać przynajmniej 6 głosów. Warunek ten spełniły wszystkie zgłoszone publikacje.

Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

 1. Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną / Hanna Batorowska, Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021. 515 s.
  Prace o charakterze informacyjno-dokumentacyjnym
   
 2. Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych : Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953-2003) / Bożena Koredczuk, Wrocław: Wydaw. Uniw. Wroc., 2021, 508 s.
  Podręczniki akademickie
   
 3. Mapy nauki : badania, potencjał oraz wyzwania w przykładach / Veslava Osińska, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021, 211 s., il., tab., bibliogr. , ISBN: 978-83-231-4553-0 (+ e-book)
  Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym
   
 4. Angielsko-polski słownik IA, UX, UI & SEO / Jacek Tomaszczyk i Anna Matysek, Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2021, [e-book]

Jadwiga Sadowska
Przewodnicząca Komisji Nagrody
Warszawa, 5 kwietnia 2022


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP