Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

25 rocznica śmierci Stanisława Badonia

Data dodania: 16.04.2022

25 rocznica śmierci Stanisława Badonia

16 kwietnia 2022 r. mija 25 lat od śmierci doktora Stanisława Badonia (1926-1997), bibliotekarza, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (1955-1974) oraz Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej (1974-1992), dydaktyka, działacza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP).

Urodził się 11 listopada 1926 r. w Woli Gręboszowskiej w Małopolsce. W 1952 r. uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim dyplom magistra historii. W 1966 na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Biblioteki publiczne powszechne w województwie szczecińskim w latach 1945-1964”. W tym samym roku Państwowa Komisja Egzaminacyjna przyznała mu uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego.

W latach 1953-1974 pracował początkowo jako referendarz ds. czytelnictwa i bibliotek, następnie wizytator Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. W 1975 r. został dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (WiMBP), gdzie unowocześnił wyposażenie bibliotek oraz rozbudowywał i modernizował sieć bibliotek. Rozwinął też działalność naukową i wydawniczą WiMBP, czego wynikiem było nadanie jej w 1966 r. statusu biblioteki naukowej.

1 maja 1974 r. objął stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej (BGPP). Funkcję tę pełnił do 30 września 1992 r., gdy przeszedł na emeryturę. Przyczynił się do zmian architektonicznych lokali i wnętrz BGPP, jej struktury organizacyjnej, powiększenia zbiorów i wzrostu czytelnictwa.

S. Badoń jest autorem ok. 100 publikacji z zakresu bibliotekarstwa, automatyzacji, organizacji i automatyzacji bibliotek. Był redaktorem naczelnym „Bibliotekarza Zachodnio-Pomorskiego”, „Rocznika Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Szczecinie” oraz „Bibliotekarza” (1984-1990).

Wykładał w Państwowym Ośrodku Korespondencyjnego Kształcenia Bibliotekarzy w Szczecinie oraz w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie.

Pod kierunkiem S. Badonia zespół informatyków i bibliotekarzy opracował system wyszukiwawczy LECH, a potem LECH BMS-2. W drugiej połowie lat 80. wprowadził elektroniczne zabezpieczanie książek opracowane przez pracowników Politechniki Poznańskiej, co w tym czasie było w Polsce nowością.

W środowisku bibliotekarzy był znany jako działacz SBP. Pracował w SBP na różnych stanowiskach, m.in. jako przewodniczący Zarządu Okręgu w Szczecinie (1956-1975), przewodniczący Zarządu Okręgu w Poznaniu (1980-1997), wiceprzewodniczący ZG SBP (1966-1969), przewodniczący ZG SBP (1969-1972).

Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972). Za zasługi dla SBP został wyróżniony godnością Honorowego Członka (1993), a wcześniej Honorową Odznaką SBP. Otrzymał też Złotą Odznakę „Gryfa Pomorskiego” oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

E.S.

Zob. też:
Badoń Stanisław. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II. Warszawa 2000, s. 15-16
Ganińska Halina: Stanisław Badoń (1926-1997). W: Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 2005, s.18-25. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 9)
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP