Polecamy

IV Ogólnokrajowa Konferencja Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych | 8-9 września 2022 | Warszawa

Data dodania: 21.04.2022

IV Ogólnokrajowa Konferencja Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych | 8-9 września 2022 | Warszawa

Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum oraz Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zapraszają na dwudniową IV Ogólnokrajową Konferencję Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych pt. "Książka czy eksponat? Najcenniejsze zbiory bibliotek muzealnych"

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 września 2022 roku w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie zbiorom specjalnym w bibliotekach muzeów, galerii i instytucji kultury. Rozważając tę kwestię, pragniemy podążać w kilku równie ważnych kierunkach.

W magazynach i szafach bibliotek muzealnych kryją się niesamowite skarby, które mają wartość dla całego kraju, regionu czy tematyki, którą zajmuje się macierzyste muzeum. Często jednak nikt o nich nie wie, nawet Koleżanki i Koledzy po fachu. Bardzo chcemy to zmienić i zaproponować wymianę informacji właśnie w czasie naszej konferencji. Serdecznie zapraszamy do przygotowywania referatów dotyczących ciekawych kolekcji, jak i również wybranych obiektów oraz ich historii (biografii).

Z drugiej strony, zwrócimy uwagę również na wszystko, co wokół zbiorów specjalnych się dzieje: interesujące projekty badawcze (granty), programy konserwacji i digitalizacji. Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami na tym praktycznym polu opieki nad wyjątkowymi częściami Państwa zbiorów.

W końcu, najważniejsze z punktu widzenia bibliotekarzy zagadnienie, status zbiorów specjalnych w muzeum. Czym są dla Państwa macierzystej instytucji? Co jest muzealium, a co zbiorem specjalnym? Czy biblioteczne zbiory specjalne uwzględniane są w planach na przyszłość (strategia muzeum, itp.)? W jaki sposób wykorzystane są w wystawienniczej (i nie tylko) działalności jednostki? Czy macie wypracowane procedury dotyczące np. udostępniania i wypożyczania lub zabezpieczania w razie sytuacji kryzysowych Jakie? Chodzi o wszelkie aspekty teoretyczne i praktyczne, związane ze zbiorami specjalnymi.

Tytuły wystąpień wraz z abstraktami (do 1000 znaków) należy przesyłać na adres sekcja.bmgik@gmail.com do 30 czerwca 2022 r. Pełne teksty do 8 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia bez referatów przyjmowane będą do 16 sierpnia 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy (.doc)

 

Konferencja odbędzie się pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Patronem medialnym jest czasopismo „Bibliotekarz” oraz portal sbp.pl.


Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy ZG SBP


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP