Polecamy
15,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Data dodania: 26.05.2011

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest nową instytucją kultury, która powstała z przekształcenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. Została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 1 marca 2011 roku. Zakres działania NIMOZ obejmuje gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, wyznaczanie standardów w muzealnictwie, w tym wspieranie procesu digitalizacji w muzeach, kształtowanie świadomości w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego w wymiarze społecznym.

Więcej na ten temat na stronach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 

Źródło: Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP