Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

10 rocznica śmierci Jana Bogusza

Data dodania: 24.05.2022

10 rocznica śmierci Jana Bogusza

24 maja 2022 r. mija 10. rocznica śmierci Jana Bogusza (1946-2012) nauczyciela, bibliotekarza, muzealnika, regionalisty, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.

Karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Borchowie i  Oleszycach. Był wizytatorem - metodykiem, później zastępcą inspektora szkolnego ds. wychowania w Wydziale Oświaty PPRN w Lubaczowie. W latach 1981-1985 pracował w Muzeum Regionalnym PTTK w Lubaczowie. W 1985 r. objął stanowisko dyrektora MBP w Lubaczowie. Pod jego kierownictwem Biblioteka przeszła okres transformacji ustrojowej, odnowiony został księgozbiór, wprowadzono nowe technologie. W swojej działalności podkreślał rolę problematyki regionalnej. Był rzecznikiem poglądu, że patriotyzm najlepiej wyraża się w przywiązaniu do swego miasta i środowiska. Dał temu wyraz organizując dla młodzieży cykliczny konkurs „Wiem Wszystko o Swojej Miejscowości”. Jest autorem monografii Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie (2008).

Był działaczem społecznym: instruktorem ZHP, działaczem ZMS, lektorem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, działaczem TPD, członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, członkiem i działaczem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Za pracę i działalność społeczną otrzymał liczne odznaczenia: Odznaka „Przyjaciel Dziecka”, Złota Odznaka Zasłużony Działacz LOK, Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych, Odznaka Honorowa PCK, Odznaka Za Zasługi dla Województwa Przemyskiego, Medal PTTK, Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami, dyplom i Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich W Dowód Uznania.

M.S.-C.

Zob. też:

Kubrak Zygmunt: Jan Bogusz (1946-2012), w: Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy, Warszawa: Wydaw. SBP, 2015, s. 26-31  (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 14)
Kubrak Zygmunt: Jan Bogusz (1946-2012). Wspomnienie, W: Lubaczów 2012. Jednodniówka, Lubaczów: Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, 2012
Kubrak Zygmunt: Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, Lubaczów 2008
Strońska Anna: Ci z prowincji, „Polityka” 1978 nr 49

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP