Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Dr Barbara Budyńska przewodniczącą SBP w kadencji 2021-2025

Data dodania: 04.06.2022

Dr Barbara Budyńska przewodniczącą SBP w kadencji 2021-2025

Decyzją Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, który obradował w dniach 3-4 czerwca br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kadencji 2021-2025 została dr Barbara Budyńska, sekretarz generalny ZG SBP w dwóch poprzednich kadencjach, a od lutego 2021 r. p.o. przewodniczącej SBP.

Dr Barbara Budyńska - absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii uzyskała w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (rozprawa Publiczne biblioteki powiatowe w Polsce w latach 1918-2007. Modele organizacyjno-funkcjonalne. Koncepcje i rzeczywistość pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Skalskiej-Zlat).
Od 1985 r. zawodowo związana z Biblioteką Narodową, gdzie do 2020 r. była kierownikiem Pracowni Bibliotekoznawstwa oraz Zastępcą Kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa. Jest autorką analiz statystycznych, współautorką roczników Stan bibliotek w Polsce. Raport (wcześniej: Biblioteki Publiczne w Liczbach), autorką książek wydanych z serii Z prac Instytutu Książki i Czytelnictwa BN. Przez trzy kadencje przewodniczyła Komisji Pojednawczej w BN. Ponadto: członek Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych powołanego przez MKiDN; ekspert Krajowej Rady Bibliotecznej, obecnie członek KRB.

W SBP od 2009 roku.

  • W latach 2007 -2013 członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”,
  • od 2012 r. zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Bibliotekarz”,
  • członek komitetu redakcyjnego czasopisma ZiN

W ramach prac SBP:

W latach 2009-2011 aktywnie uczestniczyła w pracach nad przygotowywaniem Strategii SBP 2010-2021; w ramach prac nad Strategią realizowała prace w zespole ustawy o bibliotekach, w zespole ds. badania potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej; koordynatorka badań i współautorka 3 raportów: Wykorzystania przez pracowników bibliotek publicznych/pedagogicznych/naukowych oferty SBP w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, wydawnictw tradycyjnych i dostępnych w Internecie oraz platformy cyfrowej przygotowanych w latach 2010-2011; uczestniczyła w pracach Zespołu ds. opracowania założeń i projektu ustawy o bibliotekach powołanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Uczestniczyła w pracach nad Strategią SBP 2021-2029 oraz w badaniach wśród członków SBP nt. opinii dotyczących organizacji, oczekiwań wobec działalności Stowarzyszenia w kadencji 2021-2025.

Współorganizatorka i konsultant merytoryczny w zespołach przygotowujących konferencje dot. automatyzacji bibliotek publicznych, działalności instrukcyjno-metodycznej bibliotek publicznych; bibliotek powiatowych; warsztaty w zakresie działalności instrukcyjno-metodycznej bibliotek publicznych, oferty bibliotek dla użytkowników z dysfunkcjami.

Zainteresowania zawodowe:

  • organizacja, funkcjonowanie i zarządzanie bibliotekami w Polsce,
  • bibliotekarstwo publiczne – społeczne funkcje bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek powiatowych,
  • zawód bibliotekarza, kształcenie bibliotekarzy,
  • statystyka biblioteczna

 


Redakcja / Fot. JF/SBP.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP