Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Wybrano nowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński SBP

Data dodania: 04.06.2022

Wybrano nowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński SBP

Krajowy Zjazd Delegatów SBP, który obradował w dniach 3-4 czerwca br. w Warszawie, przyjął sprawozdania za kadencję 2017-2021 (z działalności Zarządu Głównego, ogniw terenowych SBP, sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP, skarbnika, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej), udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP oraz dokonał wyboru przewodniczącej i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP na kadencję 2021-2025.

 

Ponato delegaci uchwalili zmiany w Statucie SBP, przyjęli Strategię SBP na lata 2021-2029, Program działania SBP na lata 2021-2025 oraz nadali godność Członka Honorowego SBP kolejnym osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 

Przewodniczącą SBP na nową kadencję 2021-2025 została dr Barbara Budyńska.

Do Zarządu Głównego weszli:

 1. Artur Borzęcki, Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
 2. Bożena Chlebicka-Abramowicz, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 3. Andrzej Czapnik, Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie
 4. Paweł Dobrzelecki, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu
 5. Anna Godowska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
 6. Tomasz Grabiński, Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze
 7. Bożena Lech-Jabłońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
 8. Katarzyna Pawluk, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
 9. Paweł Pioterek, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 10. Joanna Potęga, Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 11. Marzena Przybysz, Biblioteka Narodowa,
 12. Joanna Szymczak-Ryczel, Biblioteka Miejska w Łodzi
 13. Jerzy Woźniakiewicz, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 14. Łukasz Krzysztof Załęski, Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Do Głównej Komisji Rewizyjnej SBP zostali wybrani:

 1. Marian Butkiewicz
 2. Jolanta Karmowska
 3. Maria Kołodziejska,
 4. Anna Kotowska,
 5. Marzena Łykowska,
 6. Aleksandra Mikołajska
 7. Magdalena Rowińska
 8. Jacek Prądziński
 9. Dorota Tarnowska

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP zostali wybrani:

 1. Dagmara Dąbrowska
 2. Dariusz Czesnowski
 3. Magdalena Słocińska
 4. Edyta Więcek
 5. Małgorzata Zinczuk

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników KZD SBP, 4 czerwca 2022 r.


Redakcja / Fot. JF/SBP.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP