Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Z żałobnej karty | Stanisław Krzywicki (4 listopada 1933 – 31 maja 2022)

Data dodania: 06.06.2022

Z żałobnej karty | Stanisław Krzywicki (4 listopada 1933 – 31 maja 2022)

31 maja 2022 zmarł  Stanisław Krzywicki – z wykształcenia historyk, zawodowo urzędnik i manager kultury, wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej (1974-2003), działacz społeczny, Honorowy Członek SBP. Swoimi osiągnięciami oraz aktywnością społeczną zaskarbił sobie wdzięczność i szacunek środowiska bibliotekarskiego oraz ludzi i instytucji, z którymi współpracował.

Wspomnienie opublikowane przez Książnicę Pomorską w Szczecinie: 

Stanisław Krzywicki urodził się 4 listopada 1933 r. w miejscowości Małowiste na Podlasiu. W roku 1958 po ukończeniu studiów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego zamieszkał w  Szczecinie, gdzie rozpoczął pracę w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej jako kierownik Referatu Bibliotek i Czytelnictwa. W 1962 r. został dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury, mieszczącego się w Zamku Książąt Pomorskich. W latach 1964–1965 pełnił funkcję sekretarza Szczecińskiego Towarzystwa Kultury. W 1965 r. został  wicedyrektorem ds. organizacji sieci bibliotecznej oraz pracy metodycznej i naukowo-badawczej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP).  W latach 1970–1972  pełnił funkcję kierownika Wydziału Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie. 1 września 1974 r. objął stanowisko dyrektora WiMBP. Kierował późniejszą Książnicą Pomorską do przejścia na emeryturę 31 grudnia 2003 r.

Pracę  zawodową wykonywał z pasją, niezwykłą energią i oddaniem. Dzięki Jego staraniom Biblioteka realizowała międzynarodowe programy ochrony zbiorów i współpracowała z licznymi bibliotekami i instytucjami kulturalnymi w Polsce i na świecie. Znaczącym osiągnięciem była budowa nowego gmachu Książnicy otwartego 18 września 1999 r.

Stanisław Krzywicki był starszym kustoszem dyplomowanym, autorem i współautorem ok. 200 publikacji książkowych i artykułów fachowych. Był redaktorem naczelnym „Bibliografii Pomorza Zachodniego” i kwartalnika „Bibliotekarz Zachodniopomorski”. Z jego inicjatywy powstało Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej, istniejące do chwili obecnej, które w myśl Statutu pozyskuje fundusze na zakup zabytkowych zbiorów. Przez wiele lat był jego wiceprzewodniczącym. Przez blisko 30 lat zajmował się dydaktyką, najpierw  w Państwowym Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, następnie w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, a także na Uniwersytecie Szczecińskim. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przez 8 kadencji (32 lata) pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Okręgu  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a przez 2 kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SBP. Był też przewodniczącym Kolegium Dyrektorów Bibliotek Naukowych Szczecina.  W 1958 r.  został członkiem Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich (TRZZ), a w 1964 r. został wybrany do Rady Naczelnej Towarzystwa.  Był jednym ze współzałożycieli Szczecińskiego Towarzystwa Kultury (STK) w 1964 r. i jego wieloletnim przewodniczącym i wiceprzewodniczącym. Był współtwórcą Fundacji Biblioteki Uniwersyteckiej i  jednym z członków Komitetu Założycielskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1998 r. został prezesem Rady Korporacji Artystów, Twórców i Dziennikarzy w  Szczecinie oraz wiceprzewodniczącym Rady Programowej Klubu 13 Muz. Był też przewodniczącym Komisji Heraldycznej przy Urzędzie Marszałkowskim, a w latach 1971–2005 prezesem Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Szczecinie, członkiem Honorowym Polskiego Związku Filatelistów. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Nowym Warpnie. Był inicjatorem założenia  w 2003 r.  Stowarzyszenia „Ziemia Warpieńska”.

Za długoletnią pracę zawodową został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1980), Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999),  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski  (2004). Posiada także odznaki: Zasłużonego Działacza Kultury, Gryfa Pomorskiego, Zasłużonego dla Edukacji Narodowej.

Za upowszechnianie kultury w zakresie bibliotekarstwa otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001). W 2003 r. został laureatem nagrody „Laur Zachodniopomorski” podczas „I Kongresu Zachodniopomorskiego”, a Kapituła tytułu „Ambasador Szczecina” w Radzie Miasta Szczecina przyznała mu godność „Ambasadora Szczecina 2002”. Na jubileusz 100-lecia Książnicy Pomorskiej  w 2005 r. został uhonorowany srebrnym medalem „Gloria artis”. 


Grzegorz Piskorz, „Zawsze wybieram pozytywizm” – krótka opowieść o Stanisławie Krzywickim, wieloletnim dyrektorze Książnicy Pomorskiej, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1, 2020 (R.61, 164, wyd. 06.2021), s. 14-20 [tekst referatu wygłoszonego na VII Sympozjum - Ludzie Książki Pomorza Zachodniego 2019].
https://www.ksiaznica.szczecin.pl/lib.../number/id/67/page/1

Artur Daniel Liskowacki, Zmarł Stanisław Krzywicki (akt. 1), "Kurier Szczeciński" 2022-06-01.
https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/zmarl-stanislaw-krzywicki/?fbclid=IwAR3xdZAeHXL5eqNUjriU1USt46p7Ueou_sxi_azOFTqf9SD1aRC0_uTMp-U

Encyklopedia.Szczecin.pl:
http://encyklopedia.szczecin.pl/.../Stanis%C5%82aw_Krzywicki

 

Oprac.: MaraKU

Fot.: KP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP