Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Krajowy Zjazd Delegatów SBP | 2022| Relacja

Data dodania: 07.06.2022

Krajowy Zjazd Delegatów SBP | 2022| Relacja

3 czerwca 2022 r., w gościnnych progach Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, rozpoczął się Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – będący najwyższą, ustawodawczą władzą Stowarzyszenia, zwoływaną przez Zarząd Główny SBP co 4 lata.

Wydarzeniem towarzyszącym KZD SBP było seminarium "Siła lektury w czasie zagrożenia", które poprzedziło pierwszy dzień obrad >>czytaj więcej

Otwarcie KZD

Oficjalne otwarcie KZD SBP rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru SBP i powitaniem delegatów oraz gości przez dr Barbarę Budyńską, p.o. przewodniczącej SBP w kadencji 2017-2021.

 

Poczet sztandarowy, fot. MP

 

Zebranych gości powitała dr Barbara Budyńska, fot. JF

Wspomnienia

Chwilą ciszy uczczono pamięć członków SBP zmarłych podczas trwania kadencji 2017-2021.

 

Krzysztof Dąbkowski, członek ustępującego ZG SBP wyczytuje nazwiska zmarłych w kadencji 2017-2021, fot. MP

Odznaczenia resortowe

Następnie upamiętniono Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską (1949-2021), przewodniczącą SBP w latach 2017-2021, która otrzymała pośmiertnie Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie z rąk Mateusza Adamkowskiego, dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, odebrał Paweł Malinowski, siostrzeniec śp. Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej.

Odznaczenia stowarzyszeniowe

Tradycyjnie, podczas pierwszego dnia obrad KZD wręczono odznaczenia i medale SBP.

Medal W Dowód Uznania

dr Agata Arkabus – przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (nieobecna, Medal odbierze podczas Forum Młodych Bibliotekarzy w Zabrzu/Katowicach)
Sylwia Czacharowska – przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych (nieobecna, w jej imieniu Medal odebrała Hanna Okońska)
Krzysztof Dąbkowski – członek ustępującego ZG
Andrzej Jagodziński – członek ustępującego ZG
Małgorzata Sierżęga – przewodnicząca Zarządu Okręgu w Rzeszowie w kadencji 2017-2021 (nieobecna, w jej imieniu medal odebrała Joanna Rozborska-Kałucka)
dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG – przewodnicząca Komisji Zarządzania i Marketingu (medal odebrała drugiego dnia Zjazdu)

Odznaka Honorowa SBP

Bożena Chlebicka-Abramowicz - członek ustępującego ZG
Maria Kycler – przewodnicząca Sekcji Bibliotek Naukowych (nieobecna, Medal odbierze podczas Forum Młodych Bibliotekarzy w Zabrzu/Katowicach)
Teresa Leśniak – długoletni członek SBP, długoletni dyrektor Krośnieńskie Biblioteki Publicznej
Małgorzata Furgał - członek ustępującego ZG
Paweł Pioterek - członek ustępującego ZG

 

Od lewej: Jan Wołosz, Bożena Chlebicka-Abramowicz, dr Barbara Budyńska, Teresa Leśniak, Małgorzata Furgał, Paweł Pioterek, fot. MP

List Gratulacyjny:

Teresa Klonowska – w uznaniu za 67-letni staż członkowski w SBP oraz inicjatywę utworzenia Oddziału SBP w Inowrocławiu w 1955 roku (nieobecna, dyplom odebrał Dominik Piotrowski, przewodniczący Zarządu Okręgu w Toruniu)
Anna Godowska – przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Kielcach za zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz w podziękowaniu za dotychczasowe zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska bibliotekarskieg.

Wystąpienia

Po wystąpieniu dr Barbary Budyńskiej, p.o. ustępującej przewodniczącej SBP, głos zabrali zaproszeni goście: dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Danuta Szewczyk-Kłos, przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Jacek Królikowski, prezes Zarządu FRSI oraz Teresa Leśniak, długoletni dyrektor Krośnieńskie Biblioteki Publicznej i członek SBP.

 

Wystąpienia gości, fot. MP

Wybory

Po przerwie wybrano Prezydium Zjazdu, przyjęto Regulamin i porządek obrad Zjazdu, regulaminy komisji zjazdowych oraz przystąpiono do wyboru komisji zjazdowych.

Następnie delegaci przyjęli sprawozdania za kadencję 2017-2021 z działalności Zarządu Głównego SBP, ogniw terenowych SBP, sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP, skarbnika, Głównego Sadu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej i udzieli absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP.

W kolejnej części przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego SBP. Do wyborów zgłoszono dwie kandydatki: dr Barbarę Budyńską oraz Joannę Potegę, przewodniczącą

Decyzją delegatów, wyrażoną w tajnym głosowaniu, przewodniczącą SBP w kadencji 2021-2025 została dr Barbara Budyńska >>czytaj więcej

 

Dr Barbara Budyńska, fot. JF

Kolejne głosowania rozstrzygnęły skład Zarządu Głównego, do którego weszli:

 1. Artur Borzęcki, Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
 2. Bożena Chlebicka-Abramowicz, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 3. Andrzej Czapnik, Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie
 4. Paweł Dobrzelecki, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu
 5. Anna Godowska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
 6. Tomasz Grabiński, Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze
 7. Bożena Lech-Jabłońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
 8. Katarzyna Pawluk, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
 9. Paweł Pioterek, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 10. Joanna Potęga, Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 11. Marzena Przybysz, Biblioteka Narodowa,
 12. Joanna Szymczak-Ryczel, Biblioteka Miejska w Łodzi
 13. Jerzy Woźniakiewicz, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 14. Łukasz Krzysztof Załęski, Biblioteka Publiczna w Piasecznie

 

4 czerwca 2022 - drugi dzień KZD 

Wybory

Drugi dzień Krajowego Zjazdu Delegatów rozpoczął się wyborami do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Marian Butkiewicz
 2. Jolanta Karmowska
 3. Maria Kołodziejska,
 4. Anna Kotowska,
 5. Marzena Łykowska,
 6. Aleksandra Mikołajska
 7. Magdalena Rowińska
 8. Jacek Prądziński
 9. Dorota Tarnowska

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP zostali wybrani:

 1. Dagmara Dąbrowska
 2. Dariusz Czesnowski
 3. Magdalena Słocińska
 4. Edyta Więcek
 5. Małgorzata Zinczuk 

 

Godność Członka Honorowego SBP

Krajowy Zjazd Delegatów nadał godność Członka Honorowego SBP czterem osobom:

Sylwii Błaszczyk z okręgu śląskiego SBP, Elżbiecie Górskiej z okręgu mazowieckiego SBP, Janinie Małgorzacie Halec z okręgu wielkopolskiego SBP i pośmiertnie Joannie Pasztaleniec-Jarzyńskiej (1949-2021) z okręgu mazowieckiego SBP >>czytaj więcej

Zmiany w Statucie SBP

Delegaci wysłuchali wystąpienia Sylwii Błaszczyk, przewodniczącej Komisji Statutowej a następnie przystąpili do głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem poszczególnych zmian zaproponowanych przez Komisję.

 

Głosowanie, fot. JF

Zakończenie KZD

W dalszej części obrad, delegaci zapoznali się i przyjęli dokumenty:

 • Strategia SBP na lata 2021-2029
 • Program działania SBP na lata 2021-2025

 Na koniec delegaci uchwalili Regulaminy działania: Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i przyjęli uchwały i wnioski zjazdowe.

Krajowy Zjazd Delegatów zakończył się wystąpieniem nowej przewodniczącej SBP - dr Barbary Budyńskiej i pamiątkowym zdjęciem uczestników KZD.

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników KZD SBP, 4 czerwca 2022 r.


Podczas dwóch dni obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, na stoisku Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP można było zakupić lub zamówić publikacje Stowarszyszenia z atrakcyjnym rabatem. 

 

Więcej zdjęć w >>Galerii


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP