Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Wernisaż Pasji Tórczych Bibliotekarzy 2011

Data dodania: 27.05.2011

Wernisaż Pasji Tórczych Bibliotekarzy 2011

Maj to miesiąc wzmożonej aktywności w upowszechnianiu bardzo wielu przedsięwzięć, które występują w pracy bibliotek i bibliotekarzy. Dlatego też wystawy pokłosia Pasji Twórczych Bibliotekarzy swoje wernisaże też ulokowały w maju. Uroczyste otwarcie tych prezentacji zazwyczaj uświęcają obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Tegoroczny wernisaż 8. Wystawy Krajowej odbył się w Filii GBP w Mirostowicach Dln., gdyż ta inicjatywa jest prezentowana naprzemian w Galerii Ekslibrisu MBP Żary i  placówkach GBP. Jest to przegląd prowadzony przez Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich funkcjonujący przy obu bibliotekach. Patronat honorowy sprawuje Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Elżbieta Stefańczyk. Patronat sprawuje też Burmistrz Żar Wacław Maciusznek, którym ufundował upominki – albumy książkowe.

W ekspozycji można obejrzeć prace twórcze 19 bibliotekarzy w czterech kategoriach; prace artystyczne, rękodzieło, literatura i publicystyka popularno-naukowa. Na wernisażu można było porozmawiać z dziewięcioma bibliotekarzami- twórcami. Na wernisażu obecni byli jako goście: zastępca Burmistrza Edward Łyba, wójt gminy Wiesław Polit, a także dyrektor WiM BP z Zielonej Góry Andrzej Buck i honorowy członek SBP Maria Wasik oraz liczni bibliotekarze z naszego powiatu.
Celem tego przeglądu od początku jest ukazanie realizowanych zainteresowań naszego środowiska zawodowego. W codziennym kontakcie z mieszkańcami naszych „małych ojczyzn” dajemy się poznać poprzez krótkie kontakty, które koncentrują się głównie wokół książki. Nasze prywatnie pasje twórcze umykają uwadze społecznościom lokalnym. Dlatego też, proponujemy czytelnikom i bibliotekarzom możliwość pełniejszego poznania się, inspirowanego dokonaniami twórczymi w postaci takich właśnie wystaw. Do eksponowania tej wystawy u siebie zapraszamy inne biblioteki.

Nadesłał: Jan Tyra


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP