Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Oferty pracy dla młodszego bibliotekarza

Data dodania: 23.06.2022

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Oferty pracy dla młodszego bibliotekarza

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko – młodszy bibliotekarz w dwóch placówkach.

Miejsce wykonywania pracy:

 1. Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie
  ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota

  Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

  Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (praca wg harmonogramu 07:30-19:30)

  Opis stanowiska pracy:

  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem programu Aleph
  • monitorowanie terminowości zwrotów materiałów bibliotecznych
  • udzielanie informacji bibliograficznych i bibliotecznych
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników i studentów SUM w Katowicach
  • uczestnictwo oraz organizacja wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i edukacyjnych przygotowywanych przez Bibliotekę SUM
  • prowadzenie instytucjonalnych kont Oddziału w mediach społecznościowych

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi Biblioteki SUM
  • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
  • swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
  • brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.)
 2. Biblioteka Główna w Katowicach, Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki
  ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice

  Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony

  Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (praca wg harmonogramu 07:30-19:30)

  Opis stanowiska pracy:

  • redaktor merytoryczny Polskiej Platformy Medycznej SUM
  • dbanie o kompletność i poprawność danych prezentowanych w PPM SUM
  • tworzenie i wprowadzanie opisów metadanowych
  • weryfikowanie wskaźników bibliometrycznych
  • przygotowanie, tworzenie i udostępnianie online plików publikacji cyfrowych w Repozytorium SUM
  • digitalizacja dokumentów i ich optymalizowanie w programach OCR
  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie bibliotek cyfrowych, otwartych repozytoriów, otwartej nauki
  • przygotowywanie wydawnictw informacyjnych dotyczących działania PPM
  • tworzenie postów dotyczących PPM do instytucjonalnych kont Biblioteki w mediach społecznościowych
  • uczestnictwo oraz organizacja wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i edukacyjnych przygotowywanych przez Bibliotekę

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi Biblioteki SUM
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
  • znajomość tematyki bibliotek cyfrowych i Open Access
  • umiejętność poszukiwania i selekcji informacji
  • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
 • Oświadczenie RODO – kandydat | plik .pdf do pobrania

*Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biblio@sum.edu.pl do dnia 03.07.2022 r.


Śląski Uniwersytet Medyczny


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP