Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Oferty pracy dla młodszego bibliotekarza

Data dodania: 23.06.2022

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Oferty pracy dla młodszego bibliotekarza

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko – młodszy bibliotekarz w dwóch placówkach.

Miejsce wykonywania pracy:

 1. Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie
  ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota

  Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

  Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (praca wg harmonogramu 07:30-19:30)

  Opis stanowiska pracy:

  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem programu Aleph
  • monitorowanie terminowości zwrotów materiałów bibliotecznych
  • udzielanie informacji bibliograficznych i bibliotecznych
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników i studentów SUM w Katowicach
  • uczestnictwo oraz organizacja wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i edukacyjnych przygotowywanych przez Bibliotekę SUM
  • prowadzenie instytucjonalnych kont Oddziału w mediach społecznościowych

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi Biblioteki SUM
  • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
  • swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
  • brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.)
 2. Biblioteka Główna w Katowicach, Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki
  ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice

  Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony

  Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (praca wg harmonogramu 07:30-19:30)

  Opis stanowiska pracy:

  • redaktor merytoryczny Polskiej Platformy Medycznej SUM
  • dbanie o kompletność i poprawność danych prezentowanych w PPM SUM
  • tworzenie i wprowadzanie opisów metadanowych
  • weryfikowanie wskaźników bibliometrycznych
  • przygotowanie, tworzenie i udostępnianie online plików publikacji cyfrowych w Repozytorium SUM
  • digitalizacja dokumentów i ich optymalizowanie w programach OCR
  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie bibliotek cyfrowych, otwartych repozytoriów, otwartej nauki
  • przygotowywanie wydawnictw informacyjnych dotyczących działania PPM
  • tworzenie postów dotyczących PPM do instytucjonalnych kont Biblioteki w mediach społecznościowych
  • uczestnictwo oraz organizacja wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i edukacyjnych przygotowywanych przez Bibliotekę

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi Biblioteki SUM
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
  • znajomość tematyki bibliotek cyfrowych i Open Access
  • umiejętność poszukiwania i selekcji informacji
  • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
 • Oświadczenie RODO – kandydat | plik .pdf do pobrania

*Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biblio@sum.edu.pl do dnia 03.07.2022 r.


Śląski Uniwersytet Medyczny


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP