Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

40 rocznica śmierci Wandy Borkowskiej

Data dodania: 24.06.2022

40 rocznica śmierci Wandy Borkowskiej

24 czerwca 2022 r. mija 40 rocznica śmierci Wandy Borkowskiej (1906-1982), wieloletniej, znanej bibliotekarki Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Urodziła się 2 sierpnia 1906 r. w Bochorzu na Podkarpaciu w rodzinie ziemiańskiej. Ukończyła gimnazjum sióstr urszulanek we Lwowie. W latach 1927-1929 studiowała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Kontynuowała studia w latach 1931-1943 na paryskiej Sorbonie, gdzie otrzymałam licencjat z literatury.

Już w czasie studiów, w 1931 r. rozpoczęła pracę w paryskiej Bibliotece Polskiej i kontynuowała ją przez 50 lat swego życia, aż do śmierci. W Bibliotece, która miała nieliczny personel, pełniła wiele funkcji. Domeną jej obowiązków była głównie opieka nad zbiorami starych druków. Swoją wiedzę i kwalifikacje uzupełniała przygotowując się do egzaminu z tego zakresu, a po jego zaliczeniu uzyskała francuski państwowy dyplom bibliotekarski.

Kontynuowała także swoje zainteresowania naukowe, poświęcone głównie Mickiewiczowi i Wielkiej Emigracji. Opublikowała również artykuł z zakresu filozofii: U źródeł sugestii („Przegląd Współczesny” 1938, nr 191). Po wybuchu II wojny światowej brała udział (w 1940 r.) w przygotowaniach do ewakuacji poza Paryż zbiorów bibliotecznych. Te, które pozostały jeszcze w Bibliotece starała się wynosić i ukrywać w bezpiecznych miejscach. Dalszy okres okupacji spędziła wraz z pozostałym personelem Biblioteki w Domu Schroniskowym PCK dla Polaków w Grenoble. Po zakończeniu wojny wróciła do pracy w Bibliotece. Wraz z całym personelem odbierała kolejne partie powracających zbiorów paryskich, również wywiezionych poza granice Francji. Był to bardzo intensywny okres ich porządkowania oraz poszukiwania zaginionych partii.

W okresie powojennym zajmowała się głównie udostępnianiem zbiorów, odpowiedziami na liczne kwerendy, także spoza Francji i wysyłaniem zamawianych kopii materiałów dla prywatnych osób oraz instytucji z całego świata. Była też aktywną publicystką, piszącą do wydawanego w Paryżu polskiego tygodnika „Syrena”.

W 1980 r. została uhonorowana nagrodą im. Juliana Godlewskiego, przyznawaną przez Radę Polskiej Fundacji Kulturalnej LIBERTAS w Rapperswilu. Zawodowo była czynna do końca życia. Zmarła 24 czerwca 1982 r. Pochowana została na cmentarzu Champeaux w Montmorency we wspólnym grobie pracowników Biblioteki Polskiej.

H.Ł.

Zob. też:

Łaskarzewska Hanna: Wanda Borkowska (1906-1982) – bibliotekarka idealna. W: Kustosze księgozbiorów polskich za granicą. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013, s. 37-43
Starnawski Jerzy: Borkowska-Dunin Wanda. W: Słownik badaczy literatury polskiej. Red. Jerzy Starnawski. Łódź 1994, s. 33
Kronika. „Kultura” (Paryż) 1982, z. 9, s. 164.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP