Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

20 rocznica śmierci Konrada Zawadzkiego

Data dodania: 01.07.2022

20 rocznica śmierci Konrada Zawadzkiego

3 lipca 2022 r. mija 20 rocznica śmierci prof. Konrada Zawadzkiego (1912-2002), historyka prasy, varsavianisty, prawnika, bibliografa, bibliotekarza i bibliofila.

Urodził się w Warszawie. Początkowo studiował w Institut Supérieur Commerce w Antwerpii. Później przeniósł się do Warszawy i kontynuował naukę w Szkole Nauk Politycznych na Wydziale Konsularno-Dyplomatycznym i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał w 1936 r. i rozpoczął pracę w kancelarii notarialnej. W czasie wojny pracował jako robotnik. Po wojnie pracował w Polskim Radiu, następnie w Polskim Przedsiębiorstwie - Pracownie Konserwacji Zabytków. W 1958 r. objął stanowisko kierownika Biblioteki Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, gdzie rozpoczął działalność naukową.

W latach 1960-1983 był kustoszem, a następnie docentem w Bibliotece Narodowej, kierował Działem Zbiorów Mikrofilmowych, w którym zorganizował pierwszą w Polsce czytelnię mikrofilmów. Pracując w BN, kierował zabezpieczaniem polskich zbiorów bibliotecznych poprzez ich mikrofilmowanie. Jego zasługą jest zapoczątkowanie i prowadzenie akcji scalania i mikrofilmowania zbiorów polskich gazet i czasopism rozproszonych w różnych bibliotekach polskich i zagranicznych. Zajmował się również problemami retrospektywnej bibliografii czasopism polskich oraz prowadził badania nad historią prasy polskiej. W 1971 r. uzyskał doktorat na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w 1977 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1996 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W latach 1983-2002  pracował w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, gdzie kierował Działem Bibliografii Czasopism Warszawskich i prowadził badania nad historią prasy polskiej, w szczególności warszawskiej, opracowywał bibliografię retrospektywną czasopism warszawskich. Był inicjatorem i współzałożycielem pierwszego czasopisma naukowego poświęconego w całości Warszawie –„Rocznika Warszawskiego” (w latach 1960-1992 – sekretarz redakcji, od 1993 r. – członek komitetu redakcyjnego).

Autor wielu publikacji poświęconych problemom mikrofilmowania zbiorów w bibliotekach, historii prasy polskiej, dziejom Warszawy, m.in. Z problemów mikrofilmowania zbiorów bibliotecznych („Rocznik Biblioteki Narodowej” T. 16), Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. Bibliografia (t. 1-3),  Prasa ulotna za Zygmunta III, Dom pod Królami, Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku. Wraz z zespołem opracował Bibliografię czasopism warszawskich 1579-1981.

Był członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Przyjaciół Książki, Towarzystwa Miłośników Historii,  Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany, otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznakę SBP,  Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki im. Heleny Radlińskiej I stopnia, Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Pochowany został w Warszawie na cmentarzu Wojskowym na Powązkach kw. N, rząd 5, grób 8.

E.B.

Zob. też:

Drewniewska-Idziak Barbara, Łoś-Stembrowicz Irena; Działalność Konrada Zawadzkiego w Dziale Zbiorów Mikrofilmowych Biblioteki Narodowej. „Roczniki Biblioteczne” R. 46 (2002), s. 19-28
Lewandowska Grażyna Małgorzata: Zawadzki Konrad (30 VI 1912 Warszawa – 3 VII 2002 tamże). W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa: SBP, 2010, s. 312-314
Jagielska Janina: Konrad Zawadzki – organizator zbioru mikrofilmów najcenniejszych zasobów bibliotecznych, znawca dziejów czasopiśmiennictwa polskiego, varsavianista. W: Kustosze zbiorów specjalnych. Warszawa: SBP, 2004, s. 162-170 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 8)
Konrad Zawadzki – bibliograf, prasoznawca, varsavianista. Pod red. Romana Nowoszewskiego. Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2003


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP