Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Artur Borzęcki

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

  • absolwent Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo – Technicznej (2001) UMCS w Lublinie
  •  absolwent Socjologii (2004) UMCS w Lublinie
  •  studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (2017) KUL
  •  studia doktoranckie na kierunku historia w Instytucie Historii UMCS w Lublinie (2017/18-2020/21), aktualnie na etapie pisania rozprawy doktorskiej

Od 2002 r. zatrudniony w MBP w Krasnymstawie (Dział Informacyjno-Bibliograficzny), a od 2018 dyrektor biblioteki

Czynny uczestnik konferencji, autor, współautor i redaktor ok. 40 publikacji naukowych głównie z zakresu historii Lubelszczyzny.

Funkcje w organizacjach zawodowych:

Od 2008 r. w SBP. W bieżącej kadencji: przewodniczący Zarządu Koła SBP w Krasnymstawie, członek Zarządu Oddziału SBP w Chełmie, zastępca przewodniczącej Okręgu SBP w Lublinie; członek Zarządu Głównego SBP.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP