Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie | Oferta pracy |Specjalista ds. sekretariatu

Data dodania: 05.07.2022

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie | Oferta pracy |Specjalista ds. sekretariatu

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława  Konopki w Warszawie poszukuje na stanowisko:  Specjalista ds. sekretariatu

 

 

Główne obowiązki:

 1. Organizacja i koordynacja kalendarza spotkań Dyrekcji,
 2. Kompleksowe administrowanie korespondencją przychodzącą, ale również wychodzącą,
 3. Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji,
 4. Organizowanie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych,
 5. Opracowywanie prezentacji, zestawień i raportów na potrzeby Dyrekcji,
 6. Tłumaczenie, redagowanie i korygowanie tekstów w deklarowanym języku,
 7. Współpraca z partnerami oraz reprezentowanie i dbanie o wizerunek instytucji,
 8. Rzetelne i efektowne wykonywanie prac administracyjnych,
 9. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Minimum 2 letnie doświadczenie zdobyte na analogicznym stanowisku lub kierowniczych stanowiskach administracyjnych,
 3. Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office i urządzeń biurowych,
 4. Umiejętność ustalenia hierarchii ważności spraw i bardzo dobra organizacja pracy,
 5. Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 7. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 8. Łatwość komunikacji międzyludzkiej,
 9. Sprawność techniczna i podstawowa znajomość zarządcza.
   

Wymagane dokumenty:

 • CV

Z góry dziękujemy za przesłane aplikację. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl


Prosimy, aby w treści dokumentów rekrutacyjnych umieścili Państwo poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Klauzula informacyjna

 • Informujemy że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku
 • Pani/Pana dane  osobowe  będą  przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji
 • posiada Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   prawo   do   przenoszenia   danych,   prawo  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma  Pan/Pani   prawo   wniesienia   skargi   do   organu   nadzorczego   gdy   uzna   Pani/Pan,   iż przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP