Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Joanna Szymczak-Ryczel

Kierownik Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi na stanowisku starszego kustosza,

 • absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii;
 • ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego;
 • absolwentka Społecznej Akademii Nauk – Międzynarodowego Centrum Podyplomowego, gdzie ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego wraz z praktykami zawodowymi (praktyka zawodowa w ilości 150 godzin zrealizowana w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi);
 • od 2000 r. do 2003 r. zatrudniona w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Górna;
 • od 2004 r. do 2006 r. zatrudniona w Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź–Górna;
 • od stycznia 2007 r. kierownik Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna (od stycznia 2018 r., w wyniku reorganizacji sieci bibliotek publicznych w Łodzi, Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi) na stanowisku starszego kustosza;
 • Przewodnicząca Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy MBP Łódź-Górna (od listopada 2018 r. członek Zarządu Koła przy Bibliotece Miejskiej w Łodzi),
 • Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Łódzkiego w kadencji 2017-2021; 
 • w kwietniu 2022 roku została wybrana na kolejną kadencję, jako Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego SBP;
 • w marcu 2022 r. została wybrana na członka Zarządu Oddziału Łódzkiego SBP;
 • od 2017 r. członek Głównej Komisji Rewizyjnej SBP; członek grupy założycielskiej Koła Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego;
 • od stycznia 2017 r. Sekretarz Koła Łódzkiego PTB;
 • w wyborach w 2019 r. utrzymała się na stanowisku Sekretarza Koła;
 • od wielu lat działa społecznie, aktualnie (trzecią już kadencję) jest członkiem i sekretarzem Rady Osiedla Rokicie;
 • odznaczona medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich W dowód uznania, Honorową Odznaką SBP;
 • odznaczona Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego;
 • laureatka w 2017 r. Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury,
 • odznaczona w 2019 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
 • Bibliotekarz Roku 2018 województwa łódzkiego (II miejsce w rankingu ogólnopolskim);
 • Ponad 20 letni staż pracy w branży bibliotekarskiej, umożliwił zdobycie doświadczenia w obsłudze czytelnika, pracy z dziećmi i młodzieżą, wykorzystywaniu różnych źródeł informacji oraz w działalności kulturalno-oświatowej i aktywizacyjnej na rzecz lokalnej społeczności. Z racji wykonywanego zawodu współpracuje z różnymi placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz instytucjami pozarządowymi. 
 • Od 2010 r. do 2015 r. samodzielne prowadzenie biblioteki w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu, co miało także służyć poszerzeniu doświadczeń zawodowych (była to praca dodatkowa w ramach umowy zlecenia).
 • W 2019 r. jako Przewodnicząca Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP była współorganizatorem konferencji „Czytanie bawi, uczy, leczy” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Czynne doskonalenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach i kursach. 

Autorstwo: autorski scenariusz zabawy z książką "Kocie bajanie"  w ramach projektu Klubu Przyjaciół Kota Piotrka, publikacja w Biuletynie Informacyjnym Rady Osiedla Rokicie o działalności biblioteki ; autorskie scenariusze zajęć biblioterapeutycznych: „Postaw się na moim miejscu” - publikacja w Biblioterapia w Szkole 2021 r., stanowiącym dodatek do pisma Biblioteka w Szkole; „Inny, nie znaczy gorszy” - publikacja w Biblioterapia w Szkole 2020 r., stanowiącym dodatek do pisma Biblioteka w Szkole; „Słoiczek pełen strachu” - publikacja w Biblioterapia w Szkole 2020 r., stanowiącym dodatek do pisma Biblioteka w Szkole; „Radość?!  A cóż to takiego?! – publikacja w Biblioterapia  w Szkole 2018 r., stanowiącym dodatek do pisma Biblioteka w Szkole; „Czarodziejskie słowa” - publikacja w Biblioterapia w Szkole 2018 r., stanowiącym dodatek do pisma Biblioteka w Szkole;  „Naucz się mówić NIE i nie odlatuj na samo dno!” -  publikacja w Biblioterapeucie 2017 r., „Elmer – akceptacja inności” – publikacja w Biblioterapia w Szkole 2017 r., stanowiącym dodatek do pisma Biblioteka w Szkole, członek zespołu redakcyjnego Biblioterapeuta Łódzki Czytanie bawi, uczy, leczy serii Koła Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (ISBN 978-83-63199-73-9 a zarazem autor kilku scenariuszy zamieszczonych w publikacji „Kłamstwo ma krótkie nogi”, „Strzelaj śmiechem a nie fochem”, „Igraszki z Tuwimem 2017”, „Zajączek tęczowy jak nasze emocje”; #NieZostawiamCzytelnika – publikacja w Bibliotekarzu nr 6/2020 (ISSN 0208-4333). Jako Przewodnicząca Zarządu Okręgu udzieliła komentarza do dwóch artykułów autorstwa Marka Czuku: „Czarna, niebieska, różowa: sto lat łódzkiego bibliotekarstwa”, „Czytelnictwo ma płeć”. Oba artykuły ukazały się w nr 3/2019 Kroniki Miasta Łodzi. W Bibliotekarzu nr 9/2019 ukazał się wywiad Marzeny Przybysz z Joanną Szymczak-Ryczel, laureatką w konkursie Bibliotekarz Roku 2018.

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP